1. Наука
  2. Автори
  3. Замула О. А.

Замула О. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Нечеткое моделирование при проектировании структуры интеллектуальной системы управления. А. А. Замула Системи обробки інформації 2016 / № 1
Метод обробки та передачі захищених даних з використанням стандартних протоколів TCP/UDP. О. А. Замула, Д. О. Семченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 1
Ансамбли дискретных сигналов с минимальными значениями боковых лепестков функций корреляции. А. А. Замула Системи обробки інформації 2015 / № 10
Перспективы применения нелинейных дискретных сигналов в современных телекоммуникационных системах и сетях. А. А. Замула, Е. А. Семенко Системи обробки інформації 2015 / № 5
Ускоренный метод синтеза дискретных сигналов с необходимыми свойствами для приложений телекоммуникационных систем и сетей. И. Д. Горбенко, А. А. Замула, Е. А. Семенко Системи обробки інформації 2015 / № 3
Условия реализации динамического режима функционирования в системах связи. А. А. Замула, Ю. В. Землянко, Е. А. Семенко, Д. А. Семченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Синтез систем сложных сигналов с заданными свойствами корреляционных функций для приложений многопользовательских систем с кодовым разделением абонентов. И. Д. Горбенко, А. А. Замула, Е. А. Семенко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Аналіз і обґрунтування критеріїв і показників ефективності криптографічних генераторів псевдовипадкових чисел. О. А. Замула, Д. О. Семченко, Ю. В. Землянко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Мощность метода кодирования характеристических дискретных сигналов. А. А. Замула Системи обробки інформації 2014 / № 2
Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system. O. A. Zamula, V. I. Chernysh, O. V. Sievierinov Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Анализ моделей оценки рисков информационной безопасности для построения системы защиты информации. А. А. Замула, А. В. Северинов, М. А. Корниенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Методы построения генераторов псевдослучайных последовательностей на основе параллельных вычислений с использованием графических процессоров. А. А. Замула, Д. А. Семченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Эффективность информационных процессов и технологий при обслуживании воздушного движения. А. А. Замула, В. И. Черныш, Ю. В. Землянко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Ансамблевые свойства характеристических дискретных сигналов. А. А. Замула Системи обробки інформації 2013 / № 8
Теоретичні основи побудови криптографічних систем абсолютної стійкості. О. А. Замула Системи обробки інформації 2013 / № 4
Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения. А. А. Замула, А. В. Северинов, В. И. Черныш Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Необхідність моделі структурування при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки. О. А. Замула Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Застосування теорії нечітких множин та лінгвістичної невизначеності при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки. О. А. Замула, В. І. Черниш, О. І. Аніщенко Системи обробки інформації 2011 / № 5
Технологии управления рисками информационной безопасности. А. А. Замула, И. О. Жуков, Ю. В. Землянко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки. О. А. Замула, В. І. Черниш Системи обробки інформації 2011 / № 2
Методология анализа рисков информационной безопасности при проектировании информационных систем с использованием нечетких сетей. А. А. Замула, Б. В. Волобуев, В. И. Черныш, Ю. В. Землянко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Аналіз алгоритмів формування псевдовипадкових послідовностей для систем зв’язку з кодовим розподілом каналів. О. А. Замула, В. І. Грабчак Системи обробки інформації 2007 / № 5