1. Наука
  2. Автори
  3. Дзеверін І. Г.

Дзеверін І. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління. А.О. Романюк, І.Г. Дзеверін Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 4
Розробка методу селекції і виявлення малорозмірних, малошвидкісних надводних об'єктів на фоні моря. О.Я. Луковський, І.Г. Дзеверін, В.Д. Карлов, І.Є. Ряполов, М.В. Дудко, Ю.В. Трофименко Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 3
Оцінка протиріч в практиці вдосконалення бойової роботи обслуг автоматизованих командних пунктів. А.О. Романюк, І.Г. Дзеверін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 4
Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2018 / № 3
Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору. І.Г. Дзеверін, О.О. Журавльов, О.В. Коломійцев, С.В. Орлов Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 4
Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2017 / № 1
Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська Системи обробки інформації 2016 / № 3
Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 9
Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 5
Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос Системи обробки інформації 2014 / № 4
Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи. В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи обробки інформації 2013 / № 6
Методичний підхід опису функціонування складної системи в нечіткому нестохастично невизначеному середовищі. В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку тренажерної бази Повітряних Сил Збройних Сил України. В.В. Калачова, С.В. Дуденко, І.Г. Дзеверін, С.В. Осієвський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Напрямки автоматизації системи охорони і оборони типового об'єкту повітряних сил Збройних Сил України. І.Г. Дзеверін, Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, В.М. Гордієнко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Синтез структури комплексної системи охорони і оборони військових об’єктів Повітряних Сил. І.Г. Дзеверін, І.Л. Костенко, О.М. Борщевський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Роль, місце та завдання сил спеціальних операцій Збройних Сил України у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом. Ю.С. Серветник, В.Б. Бзот, І.Г. Дзеверін Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень. Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Вирішення задачі оптимального розміщення апаратури радіопротидії на військових літаках. І.Г. Дзеверін Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Моделювання процесу відбиття повітряного нападу. І.Г. Дзеверін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Метод визначення впливу основних фізико-географічних факторів на формування доцільних структур та складу об’єднаних сил швидкого реагування з метою вирішення оперативних завдань в операційному районі. І.Г. Дзеверін, В.С. Ковальчук Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Побудова варіантів нальоту засобів повітряного нападу і моделювання траєкторій. І.Г. Дзеверін Системи обробки інформації 2004 / № 7
О комплексном подходе к оценке устойчивости управления силами и средствами оперирующей стороны. Н.П. Деменко, А.В. Кулешов, Ю.П. Перекосов, И.Г. Дзеверин Системи обробки інформації 2004 / № 5
Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта. В.Б. Кононов, Ю.И. Кушнерук, И.Г. Дзеверин, А.П. Гурин Системи обробки інформації 2002 / № 1