1. Наука
  2. Автори
  3. Костенко І. Л.

Костенко І. Л.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах нормованих відхилень за допомогою радіомаякових систем посадки. М. Д. Рисаков, І. Л. Костенко, І. В. Тітов, В. Г. Карєв, С. М. Рот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Часткова методика оцінки відповідності системи зв’язку потребам визначеної системи управління протиповітряною обороною. С. А. Юхновський, О. П. Кулик, І. Л. Костенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору. М. Д. Рисаков, І. В. Тітов, І. Л. Костенко, О. П. Кулик, С. М. Рот Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Принципи настроювання синхронізатору удосконаленого посадкового радіолокатору для оптимальної допплерівської фільтрації віддзеркалень каналом автосупроводження літака. М. Д. Рисаков, І. В. Тітов, І. Л. Костенко, В. А. Дорощук, В. Г. Карєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Особенности алгоритмов работы когерентных накопителей и измерителей угловых координат моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета при суммарно-разностной обработке отражений. Н. Д. Рысаков, В. В. Куценко, И. Л. Костенко, И. В. Титов, В. Г. Карев Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Особенности построения каналов измерения дальности и скорости самолета в зоне посадки в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения с амплитудной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений. Н. Д. Рысаков, В. В. Куценко, И. Л. Костенко, А. П. Кулик, Д. Н. Воронов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Методика обґрунтування вимог до посадочного радіолокатору щодо точності вимірювання координат для забезпечення посадки літаків при мінімумах погоди I та ІІ категорій. М. Д. Рисаков, І. В. Тітов, І. Л. Костенко, В. Г. Карєв, О. П. Кулик, Ю. М. Добришкін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Алгоритм и условия оптимальной доплеровской фильтрации отражений в когерентном накопителе с любым числом фильтров для РЛС автосопровождения посадки самолета. Н. Д. Рысаков, В. В. Куценко, И. Л. Костенко, И. В. Титов, А. П. Кулик Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Принцип фазирования и синхронизации одноканальной аппаратуры передачи данных на основе кода Баркера. Н. Д. Рысаков, В. В. Куценко, И. В. Титов, И. Л. Костенко, В. Г. Карев Системи обробки інформації 2014 / № 2
Принципы построения радиосвязного канала передачи на борт самолета сигналов управления с реализацией относительной фазовой манипуляции несущей. Н. Д. Рысаков, И. В. Титов, И. Л. Костенко, А. П. Кулик, В. Г. Карев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Способ реализации циклических кодов с исправлением многократных ошибок в принятой комбинации. Н. Д. Рысаков, В. В. Куценко, И. Л. Костенко, А. П. Кулик, Д. Н. Воронов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Расширение зоны действия моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета с реализацией амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений. Н. Д. Рысаков, В. В. Куценко, И. Л. Костенко, В. Г. Карев, А. П. Кулик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Комплексная информационная модель процесса объединения координатной и признаковой информации в системе разнотипных радиолокационных комплексов. В. М. Грачев, В. А. Корнеев, И. Л. Костенко, Ю. Н. Добрышкин Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Визначення можливих шляхів щодо адаптації наземних засобів ультракороткохвильового радіозв'язку Повітряних Сил до стандартів та норм міжнародної організації цивільної авіації. Ю. М. Добришкін, І. Л. Костенко, В. О. Корнєєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Синтез структури комплексної системи охорони і оборони військових об’єктів Повітряних Сил. І. Г. Дзеверін, І. Л. Костенко, О. М. Борщевський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Показники оцінки впливу точності польоту літаків по маршруту на результати виявлення екіпажами об’єктів у районі виконання завдання. А. В. Чернятьєв, О. І. Бабенко, І. Л. Костенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Методика розрахунку канальної ємності сайтів та частотного планування систем транкінгового зв’язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ. І. Л. Костенко, А. В. Чернятьєв, Г. А. Зміївський Системи обробки інформації 2007 / № 4
Рекомендації щодо підвищення якості функціонування бортових вузлів зв'язку повітряних пунктів управління. І. Л. Костенко, А. В. Чернятьєв Системи обробки інформації 2007 / № 1
Модель оцінки дій екіпажів бомбардувальників в районі виконання завдання за призначенням. А. В. Чернятьєв, І. Л. Костенко, О. О. Казіміров, В. Д. Моісеєнко Системи обробки інформації 2005 / № 9
Удосконалення методики оцінки підготовки офіцерів для визначення рівня практичної підготовки до виконання задач по призначенню. А. І. Потіхенський, І. Л. Костенко, А. І. Куртов Системи обробки інформації 2005 / № 8
Вибір показників ефективності системи зв‘язку та радіотехнічного забезпечення авіаційної частини. О. І. Бабенко, А. Л. Рябуха, І. Л. Костенко Системи обробки інформації 2002 / № 2