1. Наука
  2. Автори
  3. Петрушенко М. М.

Петрушенко М. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика розрахунку зон виявлення цілей оглядовими засобами радіолокації, розгорнутими на реальних позиціях. В.Й. Климченко, М.М. Петрушенко, О.С. Маляренко, І.М. Трофимов, В.С. Куц Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 2
Методика оцінки і кількісного опису параметрів областей локалізації поляризаційних векторів розсіювання радіолокаційних об'єктів. А.О. Романюк, М.М. Петрушенко Системи озброєння і військова техніка 2019 / № 2
Математична модель цифрової системи автоматичного супроводження цілі по дальності. О.М. Будур, В.М. Клименко, В.В. Кудрявцев, С.О. Нікул, М.М. Петрушенко Системи обробки інформації 2018 / № 4
Процес управління винищувачами в перспективних автоматизованих системах управління. М.А. Павленко, О.К. Шейгас, М.М. Петрушенко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Управление процессом назначения воздействий истребителями в перспективном комплексе средств автоматизации истребительной части. А.К. Шейгас, Н.Н. Петрушенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості. М.М. Петрушенко Системи обробки інформації 2014 / № 5
К вопросу о информационной безопасности в телекоммуникационных системах. Н.Н. Петрушенко, Э.А. Плешко, С.Н. Шолохов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Экспериментальное исследование метеопараметров тропосферных радиоволноводов в акватории Черного моря. Н.Н. Петрушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Вимірювач дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем. М.М. Петрушенко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Компенсация амплитудных отказов излучателей в плоских фазированных антенных решетках. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Д.В. Карлов, Г.А. Головин Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Метод оценки помеховой обстановки на антенном полигоне. В.Д. Карлов, Г.А. Головин, Н.Н. Петрушенко, О.В. Бесова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Метод диагностики фазированной антенной решетки в полевых условиях. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Д.В. Карлов, Г.А. Головин Системи обробки інформації 2013 / № 8
К вопросу повышения помехозащищенности антенной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами. В.Д. Карлов, Е.В. Лукашук, Н.Н. Петрушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Методология расчета электромагнитного поля и оценки дальности обнаружения воздушных целей над морем в рамках дифракционного механизма распространения радиоволн. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.А. Меленти Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
До питання подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України. М.М. Петрушенко, В.В. Гамора, В.В. Коваль Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В.Д. Карлов, Г.В. Пєвцов, М.М. Петрушенко, В.Л. Місайлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Влияние среды распространения радиоволн на приморском направлении при измерении угловых координат радиолокационных целей. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, В.В. Челпанов, К.П. Квиткин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Моделювання процесу визначення напрямків повітряного удару засобів повітряного нападу. М.М. Петрушенко, М.І. Литвиненко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
К вопросу о повышении точности учета воздействия дождей на параметры РЛС микроволнового диапазона. А.Б. Котов, Ю.В. Левадный, Ю.И. Малышенко, Н.Н. Петрушенко Системи обробки інформації 2010 / № 8
Оценка возможностей обнаружения целей при наличии морского тропосферного волновода. В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, В.В. Челпанов, К.П. Квиткин Системи обробки інформації 2010 / № 6
Особенности предъявления требований точности целеуказания зенитному ракетному комплексу прикрытия экологически опасных объектов. Н.Н. Петрушенко, В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Д.В. Карлов, И.А. Нос Системи обробки інформації 2010 / № 6
Сопровождение радиолокационных целей в условиях помех. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, А.В. Челпанов, К.П. Квиткин Системи обробки інформації 2010 / № 5
К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки. В.Д. Карлов, И.Г. Леонов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2010 / № 1
Створення єдиного поля радіолокаційного контролю повітряного простору держави. М.М. Петрушенко, В.Д. Карлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування. М.М. Мінервин, В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, О.Я. Луковський Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, О.Я. Луковський, Е.В. Лукашук, К.П. Квіткін Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Метод оценки эквивалентных диаграмм направленности излучателей в малоэлементных фазированных антенных решетках. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Н.И. Свитенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Моделирование характеристик направленности выпуклой антенной решетки. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2009 / № 4
Анализ свойств оценок ошибок фазовращателей при диагностике малоэлементных фазированных антенных решеток. В.Д. Карлов, О.А. Окунев, Н.Н. Петрушенко, Н.И. Свитенко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Возможности применения непараметрических методов обнаружения маневра цели. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, А.В. Челпанов Системи обробки інформації 2009 / № 2
Влияние числа элементов в антенной решетке на изменения коэффициентов отражения в СВЧ трактах взаимными связями излучателей. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Н.И. Свитенко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Погляди щодо розвитку оперативного мистецтва Повітряних Сил в умовах впровадження в практику військ нових видів озброєння і військової техніки. М.М. Петрушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Система воєнно-наукових досліджень Повітряних Силах Збройних Сил України: основні завдання та перспективи розвитку. М.М. Петрушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Аналіз флуктуацій інформативних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розповсюдженні над морем. В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, А.В. Челпанов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Вплив точності визначення вертикального градієнта індексу заломлення тропосфери на виявлення тропосферного хвилеводу. В.Л. Місайлов, М.М. Петрушенко, Ю.М. Рябуха Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем. В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук, А.В. Челпанов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Влияние флуктуаций фронта помеховой волны на эффективность ее подавления корреляционным компенсатором в радиотехнических системах приморского базирования. Н.Н. Минервин, В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, Е.В. Лукашук, О.Я. Луковский Системи обробки інформації 2008 / № 7
Свойства морского тропосферного волновода как элемента радиоканала. В.Д. Карлов, В.Л. Мисайлов, Н.Н. Петрушенко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Обработка аэрокосмических изображений с использованием поля фрактальных размерностей. М.В. Грушенко, Р.Э. Пащенко, Н.Н. Петрушенко, А.В. Шаповалов Системи обробки інформації 2006 / № 1
Підвищення інформаційних можливостей РЛС з використанням фрактальності луна-сигналів. Р.Е. Пащенко, М.М. Петрушенко, О.І. Вовк Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Модель пространственного распределения коэффициента преломления нижнего слоя тропосферы вблизи морской береговой черты. Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Н.Н. Петрушенко, О.О. Окунев, О.Я. Луковский, П.В. Титков Системи обробки інформації 2004 / № 5
Адаптивный алгоритм сопровождения маневрирующих целей. В.Д. Карлов, Р.Э. Пащенко, С.В. Яровой, Н.Н. Петрушенко, А.В. Челпанов, О.Я. Луковский Системи обробки інформації 2002 / № 5