1. Наука
  2. Автори
  3. Євдокименко Ю. І.

Євдокименко Ю. І.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів. Г. В. Іванець, Ю. І. Євдокименко, О. Г. Марченко, О. А. Наконечний Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2