1. Наука
  2. Автори
  3. Пустовіт М. О.

Пустовіт М. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Технологія побудови оберненої двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування. І.М. Федотова-Півень, Н.В. Лада, О.Г. Мельник, М.О. Пустовіт Системи обробки інформації 2019 / № 1
Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі використання операцій додавання за модулем два. Є.В. Ланських, С.В. Сисоєнко, М.О. Пустовіт Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Моделювання поширення пожежі всередині будівель у двовимірному просторі методом клітинних автоматів. М.О. Пустовіт Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Математичне моделювання поширення диму всередині будівель методом клітинних автоматів. В.М. Рудницький, І.Г. Маладика, М.О. Пустовіт Системи обробки інформації 2013 / № 8
Аналіз існуючих математичних моделей розвитку пожеж для комп’ютеризованих тренажерних комплексів. М.О. Пустовіт Системи обробки інформації 2013 / № 6