1. Наука
  2. Автори
  3. Місайлов В. Л.

Місайлов В. Л.

Scopus: 55192972800
ResearcherID/Web of Science: J-6299-2017
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Г.В. Рибалка Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Вимоги щодо контролю рефракції у пограничному шарі атмосфери з урахуванням її впливу на розрахункову дальність виявлення повітряних об’єктів на гранично малих висотах. В.Д. Карлов, В.Л. Місайлов, А.М. Артеменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Аналіз потенційних можливостей оглядових РЛС сантиметрового діапазону хвиль щодо забезпечення дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України метеорологічною інформацією. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Д.Ю. Свистунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Горизонтальное радиоакустическое зондирование для измерения скорости ветра для ветроэнергетических установок. Ю.Н. Ульянов, В.Л. Мисайлов, Г.Ю. Мартыненко Системи обробки інформації 2011 / № 2
Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. В.Д. Карлов, Г.В. Пєвцов, М.М. Петрушенко, В.Л. Місайлов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Показники якості виявлення повітряних об’єктів у морському тропосферному хвилеводі. В.Л. Місайлов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Применение мощных сверхширокополосных акустических импульсов в системах радиоакустического зондирования. В.Д. Карлов, Ю.Н. Ульянов, В.Л. Мисайлов, Н.Г. Максимова Системи обробки інформації 2010 / № 6
Підвищення точності вимірювання дальності повітряних об’єктів в морському тропосферному хвилеводі. В.Л. Місайлов Системи обробки інформації 2010 / № 1
Предельные возможности ослабления внешней помехи при оптимальной пространственной обработке принимаемых реализаций полезного сигнала и помехи, подвергшихся случайному воздействию среды распространения. Н.Н. Минервин, Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Е.В. Лукашук Системи обробки інформації 2009 / № 6
Вплив точності визначення вертикального градієнта індексу заломлення тропосфери на виявлення тропосферного хвилеводу. В.Л. Місайлов, М.М. Петрушенко, Ю.М. Рябуха Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Свойства морского тропосферного волновода как элемента радиоканала. В.Д. Карлов, В.Л. Мисайлов, Н.Н. Петрушенко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Оперативное измерение индекса преломления для диагностики тропосферных волноводов. В.Л. Мисайлов, Ю.Н. Ульянов Системи обробки інформації 2005 / № 6
Методика оценки устойчивости траекторий радиоволн в морском тропосферном волноводе. А.В. Полярус, В.Л. Мисайлов Системи обробки інформації 2005 / № 4
Модель пространственного распределения коэффициента преломления нижнего слоя тропосферы вблизи морской береговой черты. Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Н.Н. Петрушенко, О.О. Окунев, О.Я. Луковский, П.В. Титков Системи обробки інформації 2004 / № 5
Потенциальные показатели качества обнаружения низколетящих целей в условиях существования тропосферного волновода над морской поверхностью. Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов, Ю.И. Рафальский Системи обробки інформації 2003 / № 5
Возможности РЛС декаметрового диапазона волн по точности измерения фазы эхо-сигнала от цели. О.В. Полярус, Д.В. Карлов, В.Л. Мисайлов Системи обробки інформації 2002 / № 6