1. Наука
  2. Автори
  3. Бровченко С. В.

Бровченко С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту. А. А. Гризо, С. М. Ковалевський, І. М. Невмержицький, С. В. Бровченко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди. А. А. Гризо, С. В. Бровченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. І. М. Невмержицький, О. А. Малишев, В. М. Купрій, С. В. Бровченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Стабілізація рівня хибних тривог за рахунок зміни параметрів зондувального сигналу РЛС. О. В. Тесленко, В. А. Ковальчук, С. В. Бровченко, А. І. Мовчан Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4