1. Наука
  2. Автори
  3. Бровченко С. В.

Бровченко С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту. А.А. Гризо, С.М. Ковалевський, І.М. Невмержицький, С.В. Бровченко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. І.М. Невмержицький, О.А. Малишев, В.М. Купрій, С.В. Бровченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди. А.А. Гризо, С.В. Бровченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Стабілізація рівня хибних тривог за рахунок зміни параметрів зондувального сигналу РЛС. О.В. Тесленко, В.А. Ковальчук, С.В. Бровченко, А.І. Мовчан Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4