1. Наука
  2. Автори
  3. Адаменко А. А.

Адаменко А. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Створення, впровадження, досвід використання та перспективи розвитку комплексу оперативно-тактичних розрахунків та імітаційного моделювання "Віраж". С. П. Лещенко, С. І. Бурковський, М. П. Батуринський, Л. В. Польшина, А. А. Адаменко, І. А. Кулініч, Д. Ю. Свистунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Метод формалізації строгих диз`юнктивних зв’язків в нечітких когнітивних моделях операцій. А. А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Управління операцією з використанням її когнітивної моделі. А. А. Адаменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Показники впливів в недетермінованих нечітких когнітивних моделях, що побудовані на базі логіки антонімів. А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Методика побудови ієрархічної системи когнітивних моделей в задачах управління ситуаціями у воєнних конфліктах. А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Зміст методики когнітивного моделювання в задачах управління ситуаціями в воєнних конфліктах. А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Підвищення адекватності нечітких когнітивних моделей. А. А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту. А. А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів. А. А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Лінгвістичний підхід щодо оцінки якісного стану факторів при когнітивному моделюванні військової операції на базі логіки антонімів. А. А. Адаменко Системи обробки інформації 2011 / № 4
Методика формування множини факторів воєнного конфлікту та системи взаємозв’язків між ними. А. А. Адаменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Метод визначення доцільного терміну довгочасного прогнозування параметрів функціонування системи озброєнь з урахуванням умов нестохастичної невизначеності. В. М. Більчук, А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Динамічні нечіткі множини. А. А. Адаменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 1
Метод визначення інтегральної оцінки фактору в когнітивній моделі військової операції на базі логіки антонімів. А. А. Адаменко Системи обробки інформації 2010 / № 9
Моделювання мети операції при плануванні вогневого ураження об’єктів противника в сучасних умовах ведення збройної боротьби. В. М. Більчук, А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Метод формування переліку об’єктів ураження противника в операції з нечітко визначеною метою при виконанні завдань превентивної оборони. А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Метод прогнозирования оценки риска с использованием нечеткого вывода. Е. В. Брежнев, А. А. Адаменко Системи обробки інформації 2009 / № 2
Визначення оптимальної стратегії інформаційного впливу на супротивну сторону з метою корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки. А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Визначення нечіткої множини факторів інформаційного впливу на супротивника в інтересах корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки. А. А. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Принятие решения о предпочтительных стратегиях экономического поведения двух конкурирующих сторон в условиях ограниченной информированности. А. А. Адаменко, С. В. Адаменко Системи обробки інформації 2004 / № 11
Определение критических точек в структуре контурных изображений для построения концепта распознавания. Ю. В. Паржин, А. А. Адаменко, Д. В. Гринев Системи обробки інформації 2004 / № 10
Принятие решения о множестве стратегий применения противником своих разнотипных средств поражения в условиях нестохастической неопределенности. А. А. Адаменко Системи обробки інформації 2004 / № 1
Метод оценки достоверности информационного обеспечения оперирующей стороны в операции по нескольким источникам информации. А. А. Адаменко, О. В. Десятов Системи обробки інформації 2003 / № 4
Прийняття рішення щодо кількості засобів ураження противника в операції в умовах нестохастичної невизначеності. В. М. Більчук, А. А. Адаменко, Є. В. Брежнєв Системи обробки інформації 2002 / № 6
Моделирование соперничества двух конкурирующих организаций, преследующих нечеткие цели. В. Б. Толубко, А. А. Адаменко Системи обробки інформації 2000 / № 4
Принятие решения об оптимальных стратегиях сторон в конфликте. В. М. Бильчук, А. А. Адаменко, Н. И. Литвинец Системи обробки інформації 2000 / № 3
Ранжирование нечетких чисел на основе их числовых характеристик. А. А. Адаменко Системи обробки інформації 2000 / № 2