1. Наука
  2. Автори
  3. Дуденко С. В.

Дуденко С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Подход к оцениванию уязвимости стеганографического канала на основе усечённого преобразования Фурье в поле Галуа к атаке «по известной математической модели». И.В. Рубан, С.В. Дуденко, А.А. Смирнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Аналіз та дослідження інструментів автоматизації тестування при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Структуризація видів тестування та аналіз їх особливостей при розробці комплексу програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, С.В. Алексєєв, М.М. Колмиков Системи обробки інформації 2015 / № 11
Порівняльний аналіз операційних систем для вирішення завдань реального часу в системах військового призначення. С.В. Дуденко, Б.І. Нізієнко, О.А. Трублін, В.В. Калачова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Метод призначення групи перевірки (оцінювання) військових організаційних структур. С.В. Дуденко, С.С. Ткачук, В.В. Калачова, М.М. Колмиков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Імовірнісно-інформаційний підхід на шляху вирішення задачі оцінювання рівня бойової виучки органів управління ЗС України. І.О. Романенко, В.В. Калачова, С.В. Дуденко, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Аналіз сучасного програмного забезпечення для автоматизації процесу складання розкладу навчальних занять. І.В. Рубан, С.В. Дуденко, Ю.В. Бусигін, М.М. Калмиков, О.А. Трублін Системи обробки інформації 2013 / № 8
Методика стохастичного тестування складних програмних комплексів наборами детермінованих тестів великої потужності. С.В. Смеляков, К.С. Смеляков, С.В. Дуденко, В.В. Калачова, А.О. Смірнов Системи обробки інформації 2013 / № 1
Вибір показників та критерію ефективності передачі даних в телекомунікаційній мережі АСУ авіації та ППО. І.В. Рубан, О.П. Давікоза, В.В. Калачова, С.В. Дуденко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України. І.В. Рубан, Є.Б. Смірнов, С.В. Дуденко, А.М. Носик, С.С. Ткачук Системи обробки інформації 2012 / № 5
Вибір показників та головного критерію ефективності автоматизованої системи підготовки військ (сил) ЗС України. С.В. Дуденко, М.М. Колмиков, С.В. Алексєєв, А.М. Ткачов Системи обробки інформації 2012 / № 2
Підвищення оперативності управління підготовкою військ (сил) Збройних Сил України за рахунок автоматизації процесу планування заходів військового навчання. М.М. Колмиков, С.В. Дуденко, О.А. Трублін, В.В. Калачова, С.С. Ткачук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Аналіз основних тенденцій та напрямків розвитку тренажерної бази в контексті підвищення якості підготовки особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України. В.В. Калачова, С.В. Дуденко, В.В. Бойко, О.П. Бабенко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Автоматизований облік результатів виконання нормативів бойової підготовки у військових підрозділах. Р.С. Грачов, С.В. Дуденко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку тренажерної бази Повітряних Сил Збройних Сил України. В.В. Калачова, С.В. Дуденко, І.Г. Дзеверін, С.В. Осієвський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, І.В. Кучерявенко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання. І.О. Романенко, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, С.В. Алексєєв Системи обробки інформації 2009 / № 4
Алгоритм быстрого преобразования Фурье Гуда-Томаса в конечных полях для усеченного вектора. С.В. Дуденко, С.В. Алексеев, В.В. Добровольский Системи обробки інформації 2009 / № 2
Задача узгодженості даних в розподілених системах. С.В. Дуденко, О.В. Перепелиця, Р.О. Еловських Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». В.Ф. Третяк, С.В. Дуденко, О.М. Місюра Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Двумерное смещенное дискретное преобразование Хартли. С.В. Дуденко, М.М. Колмиков, К.А. Вельчев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Способ формирования уникальных идентификаторов объектов для подсистем репликации данных в распределенных системах обработки цифровой информации. С.В. Дуденко, С.В. Алексеев, А.В. Перепелица Системи обробки інформації 2008 / № 2
Підходи по автоматизації і впровадженню інтерактивних засобів навчання. В.Ф. Столбов, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, В.Ф. Третяк Системи обробки інформації 2008 / № 1
Сравнительная оценка эффективности сжатия и восстановления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, С.В. Дуденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Одновимірне зміщене дискретне перетворення Хартлі. І.В. Рубан, С.В. Дуденко, М.М. Колмиков Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Алгоритм розробки дистанційних курсів при організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, В.А. Пудов Системи обробки інформації 2006 / № 9
Способ повышения эффективности обновления информации в реляционных базах данных с иерархической структурой. С.В. Дуденко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Методика оцінки трудомісткості процесу створення дистанційних курсів. С.В. Дуденко, В.В. Калачова, В.А. Пудов Системи обробки інформації 2006 / № 1
Быстрый алгоритм формирования трансформанты дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, С.В. Дуденко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Оптимальне проектування структури і складу обчислювальної мережі корпоративної інформаційної системи. С.В. Дуденко, В.В. Калачева, В.А. Пудов Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 1
Исследование смещенного одномерного дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, С.В. Дуденко, М.Н. Колмыков Системи обробки інформації 2004 / № 11
Создание распределенных приложений на базе технологи удаленного доступа. В.В. Калачева, С.В. Дуденко Системи обробки інформації 2004 / № 10
Исследование статистических свойств трансформант дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, С.В. Дуденко Системи обробки інформації 2004 / № 4
Оценка параметров ключа криптографической системы. С.В. Дуденко Системи обробки інформації 2002 / № 3