1. Наука
  2. Автори
  3. Кононов В. Б.

Кононов В. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Імітаційна модель планування роботи спеціалізованих виїзних метрологічних груп регіональних метрологічних частин. В. Б. Кононов, А. В. Петляк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Метрологічне забезпечення у сфері оборони в умовах проведення антитерористичної операції. В. Б. Кононов, С. А. Копашинський, О. В. Коваль Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості. В. Б. Кононов, В. В. Бурцева Системи обробки інформації 2017 / № 1
Методика оцінювання ефективності планування метрологічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки виїзними метрологічними групами. В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Ю. І. Кушнерук Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Імітаційна модель визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп. В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Ю. І. Кушнерук, Д. А. Філістєєв Системи обробки інформації 2015 / № 1
Метод визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп при метрологічному обслуговуванні військових частин та підрозділів. В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Д. А. Філістєєв, В. В. Бурцева Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 4
Математична модель задачі визначення оптимального плану розподілу й оптимальних маршрутів руху виїзної метрологічної групи за критерієм мінімуму загального часу метрологічного обслуговування. В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Д. А. Філістєєв Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Метод визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп в умовах обмеження витрат на метрологічне обслуговування. В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, Д. А. Філістєєв, В. В. Бурцева Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Дослідження сил тертя у вимірювальних поршневих системах військового призначення. В. Б. Кононов, С. С. Котляр, Д. А. Філістєєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Використання волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо при здійсненні повірки засобів вимірювальної техніки військового призначення. В. Б. Кононов, С. С. Котляр Системи обробки інформації 2013 / № 1
Методы определения коэффициентов важности боевых средств. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, А. В. Коваль Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Метод решения задачи замены состава вооружения группировки войск. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, А. В. Коваль Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Обоснование возможности решения задач управления группировкой войск. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, А. В. Коваль Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Формализация задач определения оптимального состава вооружения оперирующей группировки. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, А. В. Коваль Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Математическая модель определения оптимального состава вооружений оперирующей группировки при фиксированных ресурсах. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, А. В. Коваль Системи обробки інформації 2012 / № 7
Система метрологічного забезпечення в Збройних Силах України. В. Б. Кононов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України. В. Б. Кононов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Види та методи оцінювання результатів вимірювання засобами вимірювальної техніки. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2011 / № 5
Обґрунтування методики розрахунку складу та кількості засобів вимірювальної техніки військового призначення обмінного фонду. В. Б. Кононов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Напрямки підвищення якості експлуатаційно-ремонтної практики у системі військово-професійної підготовки метрологів тактичного рівня. О. М. Дзябенко, В. Б. Кононов, А. Б. Гаврилов Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Аналіз методів оцінювання економічної ефективності стандартизації. В. Б. Кононов, О. В. Коваль Системи обробки інформації 2009 / № 1
Питання підготовки фахівців тактичного рівня за галуззю знань «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно – вимірювальні технології». І. Д. Пашкевич, В. Б. Кононов, Ю. Б. Прібилєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Методы решения задач оптимального управления распределения состава боевых средств в конфликтных ситуациях, описываемых статическими моделями. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2008 / № 2
Математичні моделі динаміки бою і операції двох угрупувань в умовах повної і неповної інформації. В. Б. Кононов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Математичні моделі завдань оптимізації складу різнорідних бойових засобів на основі статичних моделей з урахуванням протидіючих угруповань. В. Б. Кононов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Кількісні та якісні показники в оцінці підготовки курсантів ВВНЗ. В. Б. Кононов, В. М. Краснокутський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Математические модели форм военных действий и их применение для исследования боя и операции. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Класифікація педагогічних експериментів. В. Б. Кононов, В. С. Клименко Системи обробки інформації 2007 / № 8
Математическая формулировка задач определения состава однородных и разнородных сил и средств конфликтующих группировок на основе динамических моделей. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2007 / № 4
Математические модели задач оптимизации состава однородных боевых средств противодействующих группировок. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2007 / № 1
Алгоритм решения задачи оптимального распределения разнородных средств по критерию максимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных средств противостоящей стороны при переменных параметрах. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2005 / № 5
Алгоритм оптимального распределения разнородных средств по критерию минимума средневзвешенного математического ожидания при переменных параметрах. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2005 / № 1
Алгоритм оптимального распределения разнородных боевых средств по критерию максимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных сил оперирующей стороны в конце конфликтной ситуации в условиях определённости при постоянных пар. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 10
Алгоритм оптимального распределения разнородных сил и средств оперирующих сторон по критерию минимума средневзвешеного математического ожидания суммарного количества основных сил противоборствующей стороны в условиях постоянных параметров распределения. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 9
Оптимальное управление распределением однородных сил и средств сторон во время конфликтной ситуации при максимальной интенсивности использования сил и средств одной стороны и полном истощении сил и средств другой. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 8
Оптимальное управление распределением разнородных сил и средств по критерию минимума средневзвешеного математического ожидания суммарного количества основных сил противника при переменных параметрах распределения. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 7
Оптимальное управление распределением однородных сил и средств сторон во время конфликтной ситуации при полном истощении сил и средств обоих сторон. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 6
Оптимальное управление распределением однородных сил и средств сторон в конфликтной ситуации на полное истощение сил и средств противника. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 5
Оптимальное управление распределением однородных сил и средств конфликтующих сторон. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 4
Задача оптимального управления распределением однородных сил и средств по критерию максимума разности оставшихся средств противоборствующих сторон к концу конфликтной ситуации. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 3
Задача оптимального управления распределением однородных сил и средств по критерию максимума среднего суммарного количества сил и средств оперирующей стороны. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2004 / № 2
Задача оптимального управления распределением однородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного количества сил противника. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, Е. А. Кононова Системи обробки інформації 2004 / № 1
Алгоритм работы системы управления при решении задачи оптимального распределения разнооднородных средств оперирующих сторон при заданном времени и отсутствии резерва. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2003 / № 6
Алгоритм работы системы управления при решении задачи оптимального распределения однородных средств резерва в ходе конфликтной ситуации с целью нанесения максимального урона противнику. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2003 / № 5
Оптимальное управление распределением однородных средств резерва при неизвестном времени окончания конфликтной ситуации и при полном использовании средств резерва. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2003 / № 4
Оптимальное управление распределением однородных средств резерва при неизвестном времени окончания конфликтной ситуации и неполном использовании средств резерва. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2003 / № 3
Алгоритм работы системы управления при решении задачи оптимального распределения однородных средств резерва по критерию минимума среднего суммарных потерь. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2003 / № 2
Задачи оптимального управления распределением неоднородных сил и средств. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2003 / № 1
Оптимальное управление распределением неоднородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного количества основных сил противника в конфликтной ситуации. В. Б. Кононов, А. П. Нестеренко, Я. Н. Кожушко Системи обробки інформації 2002 / № 6
Оптимальное управление распределением средств резерва. В. Б. Кононов, Ю. И. Рафальский, А. П. Гурин Системи обробки інформації 2002 / № 5
Распределение однородных средств резерва в ходе встречной конфликтной ситуации двух группировок. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, Д. И. Евстрат Системи обробки інформації 2002 / № 4
Метод решения задачи распределения сил и средств в конфликтной ситуации. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2002 / № 2
Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, И. Г. Дзеверин, А. П. Гурин Системи обробки інформації 2002 / № 1
Анализ площадной интерпретации модели конфликтной ситуации. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2001 / № 6
Площадная интерпретация модели конфликтной ситуации. В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, Д. И. Евстрат Системи обробки інформації 2001 / № 5
Закономерности изменения численности средств конфликтующих группировок. В. Б. Кононов, Д. И. Евстрат, А. В. Тристан, И. Ф. Бабий Системи обробки інформації 2001 / № 4
Задача оптимального распределения неоднородных средств специальной обработки. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2001 / № 3
Решение дифференциальных уравнений конфликтных ситуаций при условии однородности средств конфликтующих сторон. В. Б. Кононов, Д. И. Евстрат, А. В. Тристан, О. А. Боровской Системи обробки інформації 2001 / № 2
Задачи оптимального распределения сил и средств в динамических процессах конфликтных ситуаций. В. Б. Кононов, Д. И. Евстрат, Ю. И. Рафальский, И. Ф. Бабий Системи обробки інформації 2001 / № 1
Задача оптимального распределения неоднородных средств обработки при различных способах обработки. В. Б. Кононов Системи обробки інформації 2000 / № 4
Планування неоднорідних засобів у задачах пошуку. В. Б. Кононов, В. В. Ткачов Системи обробки інформації 2000 / № 3
Применение метода анализа иерархии для текущего контроля уровня физической подготовленности. В. Б. Кононов, А. Г. Поддубный, А. М. Носик Системи обробки інформації 2000 / № 2
Об одной игре с противоположными интересами. В. Б. Кононов, И. П. Ольшевский, К. К. Печий Системи обробки інформації 2000 / № 1
Задача оптимального распределения однородных средств. В. Б. Кононов, О. Ю. Кушнерук, К. К. Печий, В. П. Кукушкин Системи обробки інформації 1999 / № 2
Математична модель оптимального розподілення неоднорідних засобів у задачах планування. В. Б. Кононов, С. Л. Городецький, О. Ю. Кушнерук Системи обробки інформації 1999 / № 1
Визуальный поиск оптическими средствами. В. Б. Кононов, Е. А. Кононова Інформаційні системи 1998 / № 3