1. Наука
  2. Автори
  3. Чуб І. А.

Чуб І. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Визначення геометричних характеристик ландшафтної пожежі з урахуванням неоднорідної вологості лісового пального матеріалу. А. Я. Калиновський, І. А. Чуб, Т. М. Обіженко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Інформаційна технологія підвищення техногенної безпеки регіону. В. М. Попов, І. А. Чуб, М. В. Новожилова Системи обробки інформації 2015 / № 12
Математична модель та розв’язок оптимізаційної задачі розподілу ресурсів проекту. І. А. Чуб, М. В. Новожилова, І. В. Беленченко Системи обробки інформації 2011 / № 2
Формалізація умов взаємного неперетину об’єктів задачі розміщення багатокутників в анізотропній області в полярній системі координат. І. А. Чуб, М. В. Новожилова Системи обробки інформації 2010 / № 1