1. Наука
  2. Автори
  3. Чуб І. А.

Чуб І. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Визначення геометричних характеристик ландшафтної пожежі з урахуванням неоднорідної вологості лісового пального матеріалу. А.Я. Калиновський, І.А. Чуб, Т.М. Обіженко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Інформаційна технологія підвищення техногенної безпеки регіону. В.М. Попов, І.А. Чуб, М.В. Новожилова Системи обробки інформації 2015 / № 12
Математична модель та розв’язок оптимізаційної задачі розподілу ресурсів проекту. І.А. Чуб, М.В. Новожилова, І.В. Беленченко Системи обробки інформації 2011 / № 2
Формалізація умов взаємного неперетину об’єктів задачі розміщення багатокутників в анізотропній області в полярній системі координат. І.А. Чуб, М.В. Новожилова Системи обробки інформації 2010 / № 1