1. Наука
  2. Автори
  3. Кучук Н. Г.

Кучук Н. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Взаємодія технічних і програмних засобів при управління розподілом трафіка. В. В. Косенко, Н. Г. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Моделювання технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі на основі конкретної реалізації її інформаційної структури. В. В. Косенко, Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2016 / № 9
Оценка изменения энерго-информационного гомеостаза организма человека при помощи метода газоразрядной визуализации. Л. А. Песоцкая, Н. В. Глухова, Н. Г. Кучук, Н. М. Евдокименко Системи обробки інформації 2016 / № 8
Application of wavelets transform for analysis of images of gas-discharge radiation of water. Н. В. Глухова, Л. А. Пісоцька, Н. Г. Кучук, Ю. М. Харламова Системи обробки інформації 2016 / № 2
Розробка системи експрес-класифікації води на основі бази даних зображень газорозрядного випромінювання. Н. В. Глухова, Л. А. Пісоцька, Н. Г. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Метод оперативного перерозподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру. Н. Г. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Метод створення єдиного дискового пулу гіперконвергентної системи. Н. Г. Кучук, С. М. Нечаусов Системи обробки інформації 2015 / № 12
Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації. М. І. Адаменко, В. В. Березуцький, Н. Г. Кучук, О. Ю. Палант Системи обробки інформації 2015 / № 10
Метод оцінки біологічних та квантових властивостей води. Н. В. Глухова, Л. А. Пісоцька, Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 7
Метод оцінки ефективності функціонування органів управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру. Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 5
Обобщенная математическая модель процесса оперативного управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций глобального характера. Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 3
Методы измерения физико-химических и энергоинформационных параметров воды. Н. В. Глухова, М. В. Курик, Л. А. Песоцкая, Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2014 / № 9
Анализ работы оздоровительного комплекса «Playstick». Л. А. Песоцкая, А. В. Лаптев, Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2014 / № 6
Біоенергетичні методи дослідження як здоров’язберігаючі нанотехнології в педагогічному процесі. Л. А. Пісоцька, Т. В. Лакіза, Ю. О. Лоян, Л. В. Фадєєва, Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2013 / № 6
Аналіз стану сформованості здорового способу життя студентів класичного університету. Н. Г. Кучук Системи обробки інформації 2012 / № 7
Выбор стратегии распределения логических фрагментов баз данных системы обработки кирлианографической информации. Н. Г. Кучук, А. С. Левенец, В. В. Кирвас Системи обробки інформації 2010 / № 5
Принципы построения системы обработки кирлианографической информации. Н. Г. Кучук, А. С. Левенец, Р. А. Анохин Системи обробки інформації 2009 / № 6