1. Наука
  2. Автори
  3. Пісоцька Л. А.

Пісоцька Л. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Application of wavelets transform for analysis of images of gas-discharge radiation of water. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук, Ю.М. Харламова Системи обробки інформації 2016 / № 2
Розробка системи експрес-класифікації води на основі бази даних зображень газорозрядного випромінювання. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Метод оцінки біологічних та квантових властивостей води. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2015 / № 7
Метод визначення ступеня когерентності води з використанням методології фліккер-шумової спектроскопії. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька Системи обробки інформації 2015 / № 5
Методи реєстрації та вейвлет-аналізу зображень газорозрядного випромінювання. Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька Системи обробки інформації 2015 / № 1
Біоенергетичні методи дослідження як здоров’язберігаючі нанотехнології в педагогічному процесі. Л.А. Пісоцька, Т.В. Лакіза, Ю.О. Лоян, Л.В. Фадєєва, Н.Г. Кучук Системи обробки інформації 2013 / № 6