1. Наука
  2. Автори
  3. Єременко В. С.

Єременко В. С.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Система обробки експериментальних даних динамічних випробувань рухомого складу. В.С. Єременко, П.А. Шегедін Системи обробки інформації 2015 / № 6
Законодавчі проблеми акредитації випробувальних лабораторій в судово-експертних установах України. В.С. Єременко, П.П. Білецький, Р.О. Прокопович Системи обробки інформації 2015 / № 2
Універсальний метод ідентифікації закону розподілу вибіркових даних. В.С. Єременко, В.М. Мокійчук Системи обробки інформації 2013 / № 3
Калібрування ваговимірювального обладнання в хіміко-аналітичних лабораторіях. Н.В. Грюнвальд, В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко Системи обробки інформації 2012 / № 1
Оцінювання невизначеності результатів вимірювання модуля пружності композиційних матеріалів акустичним імпульсним методом. К.Ю. Безимянна, В.С. Єременко Системи обробки інформації 2012 / № 1
Достовірність оцінювання складових невизначеності стандартних зразків, обумовлених неоднорідністю та нестабільністю. В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко Системи обробки інформації 2011 / № 1
Дослідження перетворення Джонсона для задач підвищення точності метрологічних характеристик стандартних зразків. В.С. Єременко, В.М. Мокійчук, О.В. Самойліченко Системи обробки інформації 2010 / № 4