1. Наука
  2. Автори
  3. Куриш В. В.

Куриш В. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Разработка алгоритма декодирования алгеброгеометрических кодов. А. В. Северинов, А. А. Кузнецов, В. В. Куриш Системи обробки інформації 2002 / № 1