1. Наука
  2. Автори
  3. Лисечко В. П.

Лисечко В. П.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розробка методу розподілу ресурсів когнітивної радіомережі з використанням мультиагентних систем. В. П. Лисечко, О. М. Воронець, О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Дослідження властивостей висхідного каналу в технології широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE. Р. Ю. Макарчук, В. П. Лисечко, Є. П. Яценко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Метод мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на основе использования информационного критерия Акайке. И. И. Сопронюк, В. П. Лысечко, Е. А. Ухова Системи обробки інформації 2011 / № 5
Дослідження характеристик низхідного каналу технології lte в складних перешкодових умовах. В. В. Капурін, В. П. Лисечко, О. В. Сєвєрінов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Дослідження принципів функціонування солітонових мереж зв’язку. В. П. Лисечко, О. А. Рєутов, Г. М. Качуровський Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Дослідження методів аналізу спектру в когнітивних радіомережах. В. П. Лисечко, І. І. Сопронюк, Ю. О. Степаненко, Н. О. Брюзгіна Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями. І. І. Сопронюк, В. П. Лисечко, О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2010 / № 9
Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3x3. В. П. Лисечко, О. В. Подлужна Системи обробки інформації 2010 / № 5
Дослідження завадостійкості систем безпроводового доступу . І. І. Сопронюк, В. П. Лисечко, Самад Фарид Абдель Системи обробки інформації 2010 / № 2
Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда. Ю. Г. Степаненко, С. І. Приходько, В. П. Лисечко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в послідовностях з покращеними взаємокореляційними властивостями. О. В. Антюхов, В. П. Лисечко, О. С. Жученко, К. А. Трубчанінова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3x3. В. П. Лисечко, Є. П. Шевцов Системи обробки інформації 2009 / № 1
Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов. А. В. Северинов, В. П. Лысечко, А. С. Жученко Системи обробки інформації 2006 / № 5
Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень. О. В. Сєвєрінов, О. Ю. Іохов, О. С. Жученко, В. П. Лисечко Системи обробки інформації 2006 / № 4
Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона. А. И. Тимочко, А. В. Северинов, А. С. Жученко, В. П. Лысечко Системи обробки інформації 2006 / № 3
Метод формирования ансамблей сложных сигналов на основе последовательностей с минимальным энергетическим взаимодействием. В. П. Лысечко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 1
Анализ свойств сложных сигналов. В. Н. Харченко, М. Ю. Яковлев, В. П. Лысечко Системи обробки інформації 2004 / № 9
Метод определения параметров сложных сигналов. В. П. Лысечко Системи обробки інформації 2004 / № 7
Метод борьбы с внутрисистемными радиопомехами. В. П. Лысечко, В. Н. Харченко Системи обробки інформації 2004 / № 2