1. Наука
  2. Автори
  3. Лисечко В. П.

Лисечко В. П.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розробка методу розподілу ресурсів когнітивної радіомережі з використанням мультиагентних систем. В.П. Лисечко, О.М. Воронець, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Дослідження властивостей висхідного каналу в технології широкосмугового радіодоступу на основі технології LTE. Р.Ю. Макарчук, В.П. Лисечко, Є.П. Яценко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Метод мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на основе использования информационного критерия Акайке. И.И. Сопронюк, В.П. Лысечко, Е.А. Ухова Системи обробки інформації 2011 / № 5
Дослідження характеристик низхідного каналу технології lte в складних перешкодових умовах. В.В. Капурін, В.П. Лисечко, О.В. Сєвєрінов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Дослідження принципів функціонування солітонових мереж зв’язку. В.П. Лисечко, О.А. Рєутов, Г.М. Качуровський Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Дослідження методів аналізу спектру в когнітивних радіомережах. В.П. Лисечко, І.І. Сопронюк, Ю.О. Степаненко, Н.О. Брюзгіна Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 3
Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями. І.І. Сопронюк, В.П. Лисечко, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2010 / № 9
Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3x3. В.П. Лисечко, О.В. Подлужна Системи обробки інформації 2010 / № 5
Дослідження завадостійкості систем безпроводового доступу . І.І. Сопронюк, В.П. Лисечко, Системи обробки інформації 2010 / № 2
Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда. Ю.Г. Степаненко, С.І. Приходько, В.П. Лисечко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в послідовностях з покращеними взаємокореляційними властивостями. О.В. Антюхов, В.П. Лисечко, О.С. Жученко, К.А. Трубчанінова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3x3. В.П. Лисечко, Є.П. Шевцов Системи обробки інформації 2009 / № 1
Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов. А.В. Северинов, В.П. Лысечко, А.С. Жученко Системи обробки інформації 2006 / № 5
Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень. О.В. Сєвєрінов, О.Ю. Іохов, О.С. Жученко, В.П. Лисечко Системи обробки інформації 2006 / № 4
Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона. А.И. Тимочко, А.В. Северинов, А.С. Жученко, В.П. Лысечко Системи обробки інформації 2006 / № 3
Метод формирования ансамблей сложных сигналов на основе последовательностей с минимальным энергетическим взаимодействием. В.П. Лысечко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 1
Анализ свойств сложных сигналов. В.Н. Харченко, М.Ю. Яковлев, В.П. Лысечко Системи обробки інформації 2004 / № 9
Метод определения параметров сложных сигналов. В.П. Лысечко Системи обробки інформації 2004 / № 7
Метод борьбы с внутрисистемными радиопомехами. В.П. Лысечко, В.Н. Харченко Системи обробки інформації 2004 / № 2