1. Наука
  2. Автори
  3. Сєвєрінов О. В.

Сєвєрінов О. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління. О. В. Сєвєрінов, В. О. Шевцов, А. С. Сокол-Кутиловська Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Аналіз загроз персональним даним в мобільному пристрої під час використання різноманітних додатків. О. В. Сєвєрінов, В. М. Федорченко, В. І. Перепадя Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Аналіз сучасних методів атак на автоматизовані системи управління військами та інформаційні мережі. О. В. Сєвєрінов, А. Г. Хрєнов, А. О. Поляков Системи обробки інформації 2015 / № 9
Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів військового управління. О. В. Сєвєрінов, А. Г. Хрєнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Аналіз сучасних систем виявлення вторгнень. О. В. Сєвєрінов, А. Г. Хрєнов Системи обробки інформації 2014 / № 6
Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system. O. A. Zamula, V. I. Chernysh, O. V. Sievierinov Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Анализ моделей оценки рисков информационной безопасности для построения системы защиты информации. А. А. Замула, А. В. Северинов, М. А. Корниенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Аналіз методів побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей. О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Розробка методу розподілу ресурсів когнітивної радіомережі з використанням мультиагентних систем. В. П. Лисечко, О. М. Воронець, О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения. А. А. Замула, А. В. Северинов, В. И. Черныш Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Оцінка інтенсивності обміну та обсягів потоків інформації в автоматизованих системах управління спеціального призначення. П. В. Жук, О. Л. Жук, О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2012 / № 9
Метод детектирования вирусных атак на основе анализа сетевого трафика. А. А. Кузнецов, А. В. Северинов, С. Н. Симоненко, О. И. Качур Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Политика безопасности при разворачивании беспроводной сети. А. В. Северинов, И. О. Жуков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Дослідження характеристик низхідного каналу технології lte в складних перешкодових умовах. В. В. Капурін, В. П. Лисечко, О. В. Сєвєрінов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями. І. І. Сопронюк, В. П. Лисечко, О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2010 / № 9
Управління інформацією в інтелектуальних засобах мережних інформаційних технологій. С. В. Лістровий, О. В. Сєвєрінов, С. В. Осієвський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Спосіб побудови кодів великої довжини. О. І. Кушнір, О. В. Сєвєрінов, О. С. Жученко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку. О. І. Кушнір, О. І. Тимочко, О. В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов. А. В. Северинов, В. П. Лысечко, А. С. Жученко Системи обробки інформації 2006 / № 5
Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень. О. В. Сєвєрінов, О. Ю. Іохов, О. С. Жученко, В. П. Лисечко Системи обробки інформації 2006 / № 4
Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона. А. И. Тимочко, А. В. Северинов, А. С. Жученко, В. П. Лысечко Системи обробки інформації 2006 / № 3
Криптоанализ прямой атаки на универсальное семейство хеш-функций с алгебраическим кодированием. Г. З. Халимов, А. Ю. Иохов, А. В. Северинов Системи обробки інформації 2004 / № 12
Анализ имитостойкости командно-телеметрических радиолиний управления космическими аппаратами. А. В. Северинов, А. В. Ивашкин, И. Е. Кужель Системи обробки інформації 2004 / № 7
Алгоритм помехоустойчивого кодирования с использованием кодов по кривым Эрмита. А. А. Кузнецов, А. В. Северинов, В. Н. Лысенко, И. В. Науменко Системи обробки інформації 2003 / № 6
Алгоритм мажоритарного декодирования алгеброгеометрических кодов. А. А. Кузнецов, А. В. Северинов, В. Н. Лысенко Системи обробки інформації 2003 / № 4
Анализ методов построения укороченных альтернантных кодов. А. В. Северинов, Н. В. Пастухов, С. Л. Городецкий Системи обробки інформації 2002 / № 2
Разработка алгоритма декодирования алгеброгеометрических кодов. А. В. Северинов, А. А. Кузнецов, В. В. Куриш Системи обробки інформації 2002 / № 1
Анализ рисков при обеспечении информационной безопасности. А. В. Северинов, В. Н. Ткаченко, Ю. А. Избенко Системи обробки інформації 2001 / № 6
Расслоения над точками проективного пространства. А. А. Кузнецов, Н. В. Пастухов, А. В. Северинов, Н. Э. Рязанцев Системи обробки інформації 1999 / № 1
Алгоритм анализа кодовых слов укороченых кодов Гоппы. А. В. Северинов Інформаційні системи 1995 / № 1