1. Наука
  2. Автори
  3. Сєвєрінов О. В.

Сєвєрінов О. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Аналіз ORM-бібліотек для операційної системи Android. В.М. Федорченко, О.В. Сєвєрінов, С.В. Родіонов Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 4
Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління. О.В. Сєвєрінов, В.О. Шевцов, А.С. Сокол-Кутиловська Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Аналіз загроз персональним даним в мобільному пристрої під час використання різноманітних додатків. О.В. Сєвєрінов, В.М. Федорченко, В.І. Перепадя Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Аналіз сучасних методів атак на автоматизовані системи управління військами та інформаційні мережі. О.В. Сєвєрінов, А.Г. Хрєнов, А.О. Поляков Системи обробки інформації 2015 / № 9
Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів військового управління. О.В. Сєвєрінов, А.Г. Хрєнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Аналіз сучасних систем виявлення вторгнень. О.В. Сєвєрінов, А.Г. Хрєнов Системи обробки інформації 2014 / № 6
Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system. O.A. Zamula, V.I. Chernysh, O.V. Sievierinov Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Анализ моделей оценки рисков информационной безопасности для построения системы защиты информации. А.А. Замула, А.В. Северинов, М.А. Корниенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Аналіз методів побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей. О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2013 / № 8
Розробка методу розподілу ресурсів когнітивної радіомережі з використанням мультиагентних систем. В.П. Лисечко, О.М. Воронець, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2013 / № 2
Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения. А.А. Замула, А.В. Северинов, В.И. Черныш Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Оцінка інтенсивності обміну та обсягів потоків інформації в автоматизованих системах управління спеціального призначення. П.В. Жук, О.Л. Жук, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2012 / № 9
Метод детектирования вирусных атак на основе анализа сетевого трафика. А.А. Кузнецов, А.В. Северинов, С.Н. Симоненко, О.И. Качур Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Политика безопасности при разворачивании беспроводной сети. А.В. Северинов, И.О. Жуков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Дослідження характеристик низхідного каналу технології lte в складних перешкодових умовах. В.В. Капурін, В.П. Лисечко, О.В. Сєвєрінов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями. І.І. Сопронюк, В.П. Лисечко, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2010 / № 9
Управління інформацією в інтелектуальних засобах мережних інформаційних технологій. С.В. Лістровий, О.В. Сєвєрінов, С.В. Осієвський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Спосіб побудови кодів великої довжини. О.І. Кушнір, О.В. Сєвєрінов, О.С. Жученко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку. О.І. Кушнір, О.І. Тимочко, О.В. Сєвєрінов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов. А.В. Северинов, В.П. Лысечко, А.С. Жученко Системи обробки інформації 2006 / № 5
Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень. О.В. Сєвєрінов, О.Ю. Іохов, О.С. Жученко, В.П. Лисечко Системи обробки інформації 2006 / № 4
Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона. А.И. Тимочко, А.В. Северинов, А.С. Жученко, В.П. Лысечко Системи обробки інформації 2006 / № 3
Криптоанализ прямой атаки на универсальное семейство хеш-функций с алгебраическим кодированием. Г.З. Халимов, А.Ю. Иохов, А.В. Северинов Системи обробки інформації 2004 / № 12
Анализ имитостойкости командно-телеметрических радиолиний управления космическими аппаратами. А.В. Северинов, А.В. Ивашкин, И.Е. Кужель Системи обробки інформації 2004 / № 7
Алгоритм помехоустойчивого кодирования с использованием кодов по кривым Эрмита. А.А. Кузнецов, А.В. Северинов, В.Н. Лысенко, И.В. Науменко Системи обробки інформації 2003 / № 6
Алгоритм мажоритарного декодирования алгеброгеометрических кодов. А.А. Кузнецов, А.В. Северинов, В.Н. Лысенко Системи обробки інформації 2003 / № 4
Анализ методов построения укороченных альтернантных кодов. А.В. Северинов, Н.В. Пастухов, С.Л. Городецкий Системи обробки інформації 2002 / № 2
Разработка алгоритма декодирования алгеброгеометрических кодов. А.В. Северинов, А.А. Кузнецов, В.В. Куриш Системи обробки інформації 2002 / № 1
Анализ рисков при обеспечении информационной безопасности. А.В. Северинов, В.Н. Ткаченко, Ю.А. Избенко Системи обробки інформації 2001 / № 6
Расслоения над точками проективного пространства. А.А. Кузнецов, Н.В. Пастухов, А.В. Северинов, Н.Э. Рязанцев Системи обробки інформації 1999 / № 1
Алгоритм анализа кодовых слов укороченых кодов Гоппы. А.В. Северинов Інформаційні системи 1995 / № 1