1. Наука
  2. Автори
  3. Рудницький В. М.

Рудницький В. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Классификация функций компьютеризованной системы пожарной сигнализации. В. Н. Рудницкий, Н. В. Хрулёв, Ю. Ф. Ерофеев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Метод оцінювання систем оповіщення людей про пожежу, що базується на показниках ефективності їх застосування. Р. В. Лиходід, В. М. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Функции и структура компьютеризованной системы пожарной сигнализации. В. Н. Рудницкий, Н. В. Хрулёв, Ю. Ф. Ерофеев Системи обробки інформації 2015 / № 5
Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення. В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко, Т. А. Стабецька Системи обробки інформації 2014 / № 6
Исследование зависимости эффективности систем оповещения о пожаре от способности людей адекватно реагировать на сигналы оповещения. Р. В. Лыходид, В. Н. Рудницкий Системи обробки інформації 2014 / № 2
Математичне моделювання поширення диму всередині будівель методом клітинних автоматів. В. М. Рудницький, І. Г. Маладика, М. О. Пустовіт Системи обробки інформації 2013 / № 8
Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко, С. В. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Метод криптографического кодирования информации с введением информационной избыточности на основе двухразрядных логических функций. В. Н. Рудницкий, И. В. Миронец, В. В. Веретельник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Операции криптографического преобразования информации в двоично-четверичной системе счисления. В. Н. Рудницкий, И. В. Миронец, В. В. Веретельник Системи обробки інформації 2012 / № 3
Функции и структура нейросетевого модуля системы ЧПУ. В. Н. Рудницкий, Н. В. Хрулёв, В. Г. Бабенко Системи обробки інформації 2012 / № 2
Технологія побудови пристрою реалізації методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів. В. М. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Исследование возможности использования персональных компьютеров в качестве управляющей ЭВМ устройств ЧПУ. В. Н. Рудницкий, В. Г. Деткин, Н. В. Хрулёв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Особенности использования современных квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи. В. Н. Рудницкий, А. Г. Корченко, С. А. Гнатюк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Систематизація повної множини логічних функцій для криптографічного перетворення інформації. В. М. Рудницький, І. В. Миронець, В. Г. Бабенко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування. В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко, Д. А. Жиляєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Програмна модель одночасного додавання п’яти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку. В. М. Рудницький, І. М. Федотова-Півень Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Модель системи оповіщення та керування евакуацією людей під час пожежі в будинку. Р. В. Лиходід, В. М. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Дослідження добового навантаження електромереж у житлових будинках на основі розрахунку сумарної повної потужності електроприладів. В. М. Рудницький, О. Г. Мельник, Р. П. Мельник Системи обробки інформації 2010 / № 9
Класифікація трьохрозрядних спеціалізованих логічних функцій за складністю реалізації. Т. В. Дахно, В. М. Рудницький Системи обробки інформації 2010 / № 6
Методологія підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів. І. В. Миронець, В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Моделювання процесу паралельного додавання чотирьох і менше доданків в надлишкових системах числення. В. М. Рудницький, І. М. Федотова-Півень, С. В. Бєсєдіна Системи обробки інформації 2010 / № 5
Моделювання процесу паралельного додавання п’яти і менше доданків в надлишкових системах числення. В. М. Рудницький, О. Б. Півень, І. М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2010 / № 1
Побудова обернених функцій для систем захисту інформації. В. М. Рудницький, Д. А. Жиляєв Системи обробки інформації 2009 / № 4
Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах. В. М. Рудницький, І. М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2009 / № 4
Модель уніфікованого пристрою криптографічного перетворення інформації. В. М. Рудницький, В. Г. Бабенко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Математичне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду при проведенні збору інформації по пожежі. В. М. Рудницький, І. В. Шостак, О. О. Дядюшенко Системи обробки інформації 2009 / № 3
Синтез математичних моделей пристроїв декодування інформації для криптографічних систем. В. М. Рудницький, В. Г. Бабнко Системи обробки інформації 2009 / № 2
Порівняльний аналіз складності реалізації методу додавання на основі взаємної компенсації переносів. Н. М. Пантєлєєва, В. М. Рудницький, С. В. Бєсєдіна Системи обробки інформації 2009 / № 1
Метод повышения быстродействия арифметических устройств. В. Н. Рудницкий, С. В. Беседина Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3