1. Наука
  2. Автори
  3. Бабенко В. Г.

Бабенко В. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Мультиопераційне багаторазове ковзне шифрування. В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, Р.П. Мельник Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Удосконалений метод синтезу розширених матричних елементарних функцій для криптоперетворення даних. Р.П. Мельник, В.Г. Бабенко, С.В. Гончар Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Особливості використання матричних операцій криптографічного перетворення інформації. В.Г. Бабенко, С.Г. Козловська Системи обробки інформації 2015 / № 3
Моделювання примітивів ковзного шифрування на основі рекурентних послідовностей. В.Г. Бабенко, О.Г. Мельник, О.Б. Нестеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій. В.Г. Бабенко, Р.П. Мельник, С.В. Гончар Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Узагальнений метод синтезу обернених нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, Т.А. Стабецька Системи обробки інформації 2014 / № 6
Метод захисту конфіденційної інформації як складова управління інформаційною безпекою ДСНС України. Р.П. Мельник, О.Г. Мельник, С.В. Гончар, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два. В.Г. Бабенко, Н.В. Лада Системи обробки інформації 2014 / № 2
Оптимизация матричных операций скользящего шифрования. В.Г. Бабенко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Параллельная реализация скользящего шифрования. В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2013 / № 9
Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій. В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Реалізація методу захисту інформації на основі матричних операцій криптографічного перетворення. В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький Системи обробки інформації 2012 / № 9
Метод синтезу операцій криптографічного перетворення на основі додавання за модулем два. С.В. Голуб, В.Г. Бабенко, С.В. Рудницький Системи обробки інформації 2012 / № 3
Функции и структура нейросетевого модуля системы ЧПУ. В.Н. Рудницкий, Н.В. Хрулёв, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2012 / № 2
Систематизація повної множини логічних функцій для криптографічного перетворення інформації. В.М. Рудницький, І.В. Миронець, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко, Д.А. Жиляєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Синтез правил выполнения операций сложения на основе моделей позиционных систем счисления. В.Г. Бабенко, С.Ю. Кучеренко, В.М. Зажома Системи обробки інформації 2010 / № 9
Методологія підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів. І.В. Миронець, В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2010 / № 5
Модель уніфікованого пристрою криптографічного перетворення інформації. В.М. Рудницький, В.Г. Бабенко Системи обробки інформації 2009 / № 3