1. Наука
  2. Автори
  3. Белоус Н. В.

Белоус Н. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Модель и метод решения задачи оптимизации соединений по топологическому критерию. Н.В. Белоус, А.С. Смелякова Системи обробки інформації 2003 / № 1
Оценка влияния условий эксплуатации на технический ресурс подвижного состава. В.Ф. Далека, Н.В. Белоус Системи обробки інформації 2000 / № 3