1. Наука
  2. Автори
  3. Барабаш О. В.

Барабаш О. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем. О.В. Барабаш, Д.П. Пашков, О.М. Горський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів забезпечення заданого рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств. А.О. Сірик, О.В. Євтушенко, О.В. Барабаш Системи обробки інформації 2016 / № 8
Математична модель забезпечення функціональної стійкості мобільних систем. О.В. Барабаш, Н.М. Берназ Системи обробки інформації 2015 / № 12
Інформаційна технологія прийняття рішення щодо стратегії рекламної компанії в умовах конкуренції: таргетинг реклами і ціноутворення. Г.В. Шевченко, О.В. Барабаш Системи обробки інформації 2015 / № 12
Методика визначення характеристичних чисел в системах інтелектуального відеоконтролю. С.В. Бодров, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко Системи обробки інформації 2015 / № 11
Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні. О.В. Барабаш, Г.В. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 11
Забезпечення властивості функціональної стійкості системи контролю повітряного простору. П.В. Щипанський, О.В. Барабаш, В.В. Кіреєнко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації. О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, А.П. Мусієнко Системи обробки інформації 2014 / № 5
Формалізований опис структури системи радіолокаційної розвідки повітряного противника з використанням елементів теорії графів. О.В. Барабаш, В.В. Кіреєнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Експериментальна лінеаризація адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації. Г.В. Пекуровський, О.В. Барабаш Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Налаштування параметрів ПІД-регулятора при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації. Г.В. Пекуровський, О.В. Барабаш Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака. Д.М. Обідін, О.В. Барабаш Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Алгоритми логічного виведення знань в розподіленій базі знань інтелектуалізованої системи автоматичного управління. Д.М. Обідін, О.В. Барабаш, Р.В. Хращевський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Реалізація принципів координації в системі планування розподілу повітряного простору. О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, Р.В. Хращевський Системи обробки інформації 2012 / № 5
Експериментальна ідентифікація моделі конструктивної панелі при синтезі адаптивної системи управління віброакустичним навантаженням. О.В. Барабаш, Г.В. Пекуровський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Принципи побудови адаптивних систем планування розподілу повітряного простору. О.В. Барабаш, О.Б. Котов, Р.В. Хращевський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Оптимізація розподілу потоку запитів між серверами при централізованій обробці даних. О.В. Барабаш, М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Метод оптимального управління смугою пропускання магістрального каналу мультисервісної мережі. О.В. Барабаш, М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв Системи обробки інформації 2011 / № 5
Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника. О.В. Барабаш, В.В. Зуйко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Методика оптимізації складу угруповання сил та засобів видової космічної розвідки в операціях за умов деструктивного впливу противника. О.В. Барабаш, В.В. Зуйко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Методологічні основи оцінювання ефективності застосування нового виду Збройних Сил – Повітряних Сил та їх об’єднань. М.П. Крюков, О.В. Барабаш Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Спосіб збирання діагностичної інформації при виконанні самодіагностування в розподілених інформаційних системах. О.В. Барабаш, О.В. Чмут Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Алгоритм визначення апостеріорних ймовірностей справного стану вузлів комутації інформаційних систем. О.В. Барабаш Системи обробки інформації 2007 / № 3
Оценка показателя функциональной устойчивости псевдорегулярных структур информационных систем. О.В. Барабаш Системи обробки інформації 2004 / № 4
Забезпечення функціональної стійкості розподіленої інформаційної космічної системи. О.В. Барабаш Системи обробки інформації 2004 / № 1