1. Наука
  2. Автори
  3. Михайлов А. Н.

Михайлов А. Н.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Исследование анализа стойкости стеганографических алгоритмов. А. Н. Михайлов, З. Б. Холодная Системи обробки інформації 2006 / № 6