1. Наука
  2. Автори
  3. Лаврут О. О.

Лаврут О. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України. О. О. Лаврут, О. К. Климович, М. Л. Тарасюк, О. Л. Антонюк Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Підвищення якості і надійності роботи військових телекомунікаційних мереж за рахунок використання програми моніторингу їх стану. Д. І. Биченко, О. О. Лаврут Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Визначення доцільності заміни маршрутизаторів в ІР-мережі на обладнання MPLS в залежності від параметрів навантаження. С. П. Пасько, О. О. Лаврут, А. В. Латуха, В. П. Пасько, А. В. Ермаков Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах. О. Г. Пузиренко, С. О. Івко, О. О. Лаврут, О. К. Климович Системи обробки інформації 2015 / № 3
Дослідження якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі критичного призначення. О. О. Лаврут Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 4
Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем. О. Г. Пузиренко, С. О. Івко, О. О. Лаврут Системи обробки інформації 2014 / № 8
Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України. О. О. Лаврут, О. К. Климович, Т. В. Лаврут Системи обробки інформації 2014 / № 5
Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку Збройних Сил України. О. О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Математична модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. А. О. Москаленко, С. О. Івко, О. О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються. О. О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв’язку ЗС України. О. О. Лаврут, Л. М. Блажко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Метод забезпечення справедливого рівня сприйняття якості обслуговування абонентів mesh-радіомережі. О. Ю. Стрюк, О. О. Лаврут, Я. В. Янсонс Системи обробки інформації 2010 / № 8
Модифицированный метод оценки емкости сети мобильной связи WCDMA. А. И. Романов, В. Б. Маньковский, А. А. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Тензор – можлива модель опису системи супутникового зв’язку як складного динамічного об’єкту. О. О. Лаврут, О. Ю. Стрюк, К. О. Польщиков Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 4
Здоров’я військовослужбовців та рівень їх фізичної підготовки як запорука національної безпеки України. О. О. Лаврут, Т. В. Лаврут Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Возможность реализации динамического изменения режима функционирования системы спутниковой связи при помощи использования тензорного анализа. А. А. Лаврут Системи обробки інформації 2009 / № 6
Перспективы развития технической диагностики современных средств связи в Вооруженных Силах Украины. А. А. Скидан, А. А. Лаврут, Т. В. Лаврут Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Пути повышения надежности в телекоммуникационных системах. А. Н. Свиргун, А. А. Лаврут, М. П. Рубан Системи обробки інформації 2007 / № 3
Дослідження можливості використання систем рухомого зв’язку третього покоління в інтересах Міністерства оборони України. І. О. Гепко, А. О. Москаленко, О. О. Лаврут Системи обробки інформації 2007 / № 2
Математична модель процесу обміну інформацією згідно з протоколом ТСР. К. О. Польщиков, О. О. Лаврут, М. М. Александров Системи обробки інформації 2007 / № 1
Математическая модель предоставления программируемых услуг абонентам телекоммуникационной сети. К. О. Польщиков, О. О. Лаврут, В. А. Струць Системи обробки інформації 2006 / № 1
Методика оцінки якості технічного обслуговування засобів зв’язку. О. О. Лаврут, В. М. Васюк Системи обробки інформації 2005 / № 4
Метод підвищення швидкості передачі інформації в мережі, яка працює на основі стеку протоколів ТСР/ІР. К. О. Польщиков, О. О. Лаврут, В. І. Божко Системи обробки інформації 2004 / № 12
Расчет допустимой мощности земной станции и пропускной способности сети спутниковой связи. В. Н. Харченко, А. А. Лаврут, В. Н. Селевко Системи обробки інформації 2002 / № 5
Оценка помехозащищенности декаметровой радиолинии при использовании сигналов с расширением спектра. Ю. В. Стасев, А. С. Коломиец, А. А. Лаврут Системи обробки інформації 2002 / № 3
Пути интеграции систем спутниковой связи. В. Н. Харченко, А. А. Лаврут Системи обробки інформації 2002 / № 1
Параметры и характеристики системы синхронизации сложных составных сигналов. В. Н. Харченко, А. А. Лаврут Системи обробки інформації 2001 / № 5
Методика энергетического расчета спутниковых радиолиний. В. Н. Харченко, А. А. Лаврут, В. П. Кукушкин Системи обробки інформації 2000 / № 3