1. Наука
  2. Автори
  3. Кучеренко Ю. Ф.

Кучеренко Ю. Ф.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи військового призначення. Ю.Ф. Кучеренко Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 2
Аналіз досвіду застосування безпілотних літальних апаратів та визначення напрямку їх подальшого розвитку при веденні мережецентричних операцій. Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Науменко, М.Ю. Кузнєцова Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 1
The main activities to implement the process of identifying the automated military systems characteristics on its pre-project developmental stage. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик, О.В. Довбня Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на основі визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають. Ю.Ф. Кучеренко Системи обробки інформації 2017 / № 3
Эволюционно-инновационный подход к разработке сложных образцов вооружения и военной техники, к формированию и реализации стратегии развития системы вооружения вооруженных сил государства. Д.А. Гриб, Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, О.А. Хмелевская, В.В. Гридина, Л.В. Михалева Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Принципи, методи та підходи до отримання узагальнених даних про навколишній простір при його моніторингу з використанням інтегрованих багатодатчикових комплексів військового та подвійного призначення. Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Аналіз впливу «гібридної» війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України. О.І. Кушнір, О.П. Давикоза, Ю.Ф. Кучеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 2
Development of unmanned aerial vehicles ways of usage. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Основні фактори, що визначають необхідність проведення розробки (модернізації) автоматизованих систем військового призначення. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Концептуальні основи щодо розробки автоматизованих систем військового призначення на сучасному етапі розбудови Збройних Сил України. Ю.Ф. Кучеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Погляди щодо напрямів розвитку тактики дій формувань тактичного рівня при їх застосуванні в сучасних операціях (війнах). Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 2
Сучасні бойові дії та основні вимоги до формувань тактичного рівня, що приймають в них участь. Ю.Ф. Кучеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління оперативним командуванням. Ю.Ф. Кучеренко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Вплив якості інформаційно-аналітичного забезпечення ведення бойових дій міжвидовим угрупованням на ефективність управління його військам. Ю.Ф. Кучеренко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Методический подход к обоснованию и выбору показателей оценивания качества и эффективности применения по назначению АСУ силами и средствами ПВО в современных условиях борьбы с воздушным противником. Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Науменко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Системно-концептуальные основы и принципы построения автоматизированных информационно-моделирующих систем обучения и программно-технических тренажных комплексов ПВО. Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Науменко Системи обробки інформації 2014 / № 8
Загальні вимоги щодо створення інформаційно-аналітичних систем збройних сил. Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Напрями розвитку збройних сил для їх застосування в сучасних війнах. Ю.Ф. Кучеренко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Необхідність вдосконалення процесу управління військами при їх застосуванні в сучасних війнах. Ю.Ф. Кучеренко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Системно-концептуальные основы построения единой автоматизированной системы управления вооруженными силами государства. Б.А. Демидов, Ю.Ф. Кучеренко, М.В. Науменко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Методика загальної оцінки ефективності автоматизованої системи управління міжвидового угруповання військ. Ю.Ф. Кучеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Оцінка ефективності автоматизованих систем управління міжвидових угруповань військ. Ю.Ф. Кучеренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Загальні напрями вдосконалення комплексів засобів автоматизації з управління військами. Ю.Ф. Кучеренко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Погляди на ведення інформаційної боротьби в сучасних війнах. Ю.Ф. Кучеренко, В.М. Гордиенко, О.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення. Ю.Ф. Кучеренко, О.В. Коберський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Напрямки автоматизації системи охорони і оборони типового об'єкту повітряних сил Збройних Сил України. І.Г. Дзеверін, Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, В.М. Гордієнко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Загальні положення про автоматизовані системи військового призначення. Ю.Ф. Кучеренко, В.М. Гордієнко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Інформаційні системи міжвидового угруповання і його боєздатність. Ю.Ф. Кучеренко Системи обробки інформації 2010 / № 1
Розвиток теорії автоматизації управління військами та бойовими засобами в війнах ХХ- ХХІ століть. Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, О.В. Сісков, В.М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Деякі особливості випробування спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів. Б.О. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Інформаційне забезпечення сучасних бойових дій та його вплив на бойові можливості міжвидового угруповання. Ю.Ф. Кучеренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Етапи розробки спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності. Ю.Ф. Кучеренко, С.А. Олізаренко, О.М. Гузько Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Основні шляхи розвитку систем управління військами та зброєю на сучасному етапі. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Сучасна інформаційна війна та її обрис. В.К. Медведєв, Ю.Ф. Кучеренко, Р.М. Гузько Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Деякі особливості сучасних локальних війн. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Пропозиції щодо удосконалення існуючої об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Ю.Ф. Кучеренко, Є.В. Шубін, О.М. Гузько Системи обробки інформації 2007 / № 4
Деякі аспекти процесу створення автоматизованої системи спеціального призначення. Ю.Ф. Кучеренко, С.М. Александров, Є.В. Шубін, О.М. Гузько Системи обробки інформації 2005 / № 8
Среднее время задержки пакета в сети передачи данных с самоподобным трафиком. Ю.Ф. Кучеренко, Е.В. Шубин, О.Н. Гузько Системи обробки інформації 2005 / № 5
Метод формирования начальной популяции топологий в генетическом алгоритме синтеза топологической структуры сети передачи данных. Ю.Ф. Кучеренко, Е.В. Шубин Системи обробки інформації 2005 / № 2
Питання інтеграції національної аеронавігаційної системи до перспективної глобальної системи організації повітряного руху. Ю.Ф. Кучеренко, О.М. Гузько Системи обробки інформації 2005 / № 1
Генетический алгоритм синтеза топологической структуры сети передачи данных. Ю.Ф. Кучеренко, Е.В. Шубин, О.Н. Гузько Системи обробки інформації 2004 / № 11