1. Наука
  2. Автори
  3. Викторов Е. А.

Викторов Е. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Ортосинапс, ортонейроны и нейропредиктор на их основе. Е. В. Бодянский, Е. А. Викторов, А. Н. Слипченко Системи обробки інформації 2007 / № 4