1. Наука
  2. Автори
  3. Олізаренко С. А.

Олізаренко С. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Розробка функціональної моделі процесу створення бази знань про розпізнавання об'єктів і дій противника на основі нейромереж та нечіткої логіки. С. А. Олізаренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Розробка архітектури нечіткої згорточної нейронної мережі для розпізнавання компактних (точкових) об'єктів на цифровому аерофотознімку. С. А. Олізаренко, В. А. Капранов, Р. В. Сафронов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 4
Методика формирования платформы для моделирования глубокого обучения в интересах разработки систем автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков. С. А. Олизаренко, О. Ю. Лавров, В. А. Капранов Системи обробки інформації 2016 / № 9
Аналіз основних стандартів НАТО з побудови та функціонування системи повітряної розвідки. О. Ю. Лавров, С. А. Олізаренко, А. Ю. Лавров Системи обробки інформації 2015 / № 12
Метод дешифрирования аэроснимков на основе признакового пространства. А. И. Тимочко, С. А. Олизаренко, О. Ю. Лавров Системи обробки інформації 2015 / № 1
Моделі і методи планування та управління науковими дослідженнями. А. М. Алімпієв, Д. А. Гриб, Б. О. Демідов, С. А. Олізаренко, М. В. Науменко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Метод формализации задачи распознавания направлений ударов СВН противника на основе нечеткой классификации. С. А. Олизаренко, А. В. Перепелица, В. А. Капранов Системи обробки інформації 2012 / № 2
Розробка пропозицій щодо формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів в умовах невизначеності. С. А. Олізаренко, М. Ю. Кузнєцова, В. І. Девяткін Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Метод формализации задачи определения направлений ударов средств воздушного нападения противника на основе автоматической нечеткой классификации. С. А. Олизаренко, А. В. Перепелица, В. А. Капранов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Нечеткие логические системы интервального типа 2. Архитектура и механизм вывода. С. А. Олизаренко, А. В. Перепелица, В. А. Капранов Системи обробки інформації 2011 / № 5
Интервальные нечеткие множества типа 2. Терминология, представление, операции. С. А. Олизаренко, А. В. Капранов, А. В. Перепелица Системи обробки інформації 2011 / № 2
Напрямки автоматизації системи охорони і оборони типового об'єкту повітряних сил Збройних Сил України. І. Г. Дзеверін, Ю. Ф. Кучеренко, С. А. Олізаренко, В. М. Гордієнко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 2
Нечеткие множества типа 2. Терминология и представление. С. А. Олизаренко, Е. В. Брежнев, А. В. Перепелица Системи обробки інформації 2010 / № 8
Розвиток теорії автоматизації управління військами та бойовими засобами в війнах ХХ- ХХІ століть. Ю. Ф. Кучеренко, С. А. Олізаренко, О. В. Сісков, В. М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності. Ю. Ф. Кучеренко, С. А. Олізаренко, О. М. Гузько Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Метод визначення збитку неоднорідним груповим об’єктам з використанням нечітких продукційних моделей при плануванні та оцінці ефективності вогневого ураження противника. В. П. Деденок, Є. В. Брежнєв, С. А. Олізаренко, Р. В. Сафронов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Побудова методики формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів. С. А. Олізаренко, О. В. Шевченко, С. А. Бідний Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Розробка методики формалізації задач виявлення ситуацій у повітряному просторі з використанням системи підтримки прийняття рішень. С. А. Олізаренко, М. І. Володін, Е. Ю. Першина Системи обробки інформації 2005 / № 8
Розробка пропозицій щодо складу, структури та режимів використання СППР автоматизованої системи розвідки і контролю повітряного простору. М. І. Володін, С. А. Олізаренко, С. Г. Назаренко Системи обробки інформації 2005 / № 6
Разработка методики определения важности нештатных ситуаций воздушной обстановки на этапе проектирования системы поддержки принятия решений. М. И. Володин, С. А. Олизаренко, Э. Ю. Першина Системи обробки інформації 2005 / № 4
Интегрированная модель программного обеспечения. П. Ф. Буданов, Ю. Г. Даник, С. Е. Кальной, С. А. Олизаренко Системи обробки інформації 2004 / № 4
Метод разработки тестовых моделей поведения программных объектов при проектировании объектно-ориентированного программного обеспечения. С. А. Олизаренко, М. И. Володин, О. Я. Лазарева Системи обробки інформації 2004 / № 3
Математическая формализация тестовой модели взаимодействия объектов сложной программной системы. С. А. Олизаренко Системи обробки інформації 2002 / № 6
Разработка модели объектно-ориентированного анализа и проектирования сложных программных систем. В. М. Грачев, С. А. Олизаренко Системи обробки інформації 2002 / № 5
Разработка методики автоматизации проектирования динамики сложных программных систем. С. А. Олизаренко Системи обробки інформації 2002 / № 3