1. Наука
  2. Автори
  3. Ковалевський С. М.

Ковалевський С. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оцінка ефективності використання рознесеного прийому сигналів в оглядових радіолокаційних станціях при виявленні малорозмірних повітряних об’єктів. С.М. Ковалевський Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 3
Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів при однопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях. С.М. Ковалевський, В.О. Тютюннік, Г.В. Худов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецентричних та гібридних війн. С.М. Ковалевський, Г.В. Пєвцов, Г.В. Худов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Перспективи розвитку засобів повітряного нападу як об’єктів радіолокаційного виявлення. С.М. Ковалевський, Г.В. Худов, В.І. Боровий Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 4
Оцінка можливості створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації в мультирадарній системі двохкоординатних РЛС чергового режиму. М.М. Дейнеко, С.М. Ковалевський, Г.В. Худов Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу. І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, В.В. Ковзун, О.О. Мачула Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Сучасний стан розробки та тенденції розвитку американських та європейських протирадіолокаційних ракет. А.А. Гризо, С.М. Ковалевський, І.М. Невмержицький, О.О. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Оцінка ефективності застосування компенсатора імпульсних перешкод в складній сигнально-перешкодовій обстановці. І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, О.Л. Мельник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
MIMO РЛС, основанная на применении ортогональных хаотических сигналов в сетецентрической системе ПВО. К.С. Васюта, Ф.Ф. Зоц, С.Н. Ковалевский Системи обробки інформації 2013 / № 1
Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту. А.А. Гризо, С.М. Ковалевський, І.М. Невмержицький, С.В. Бровченко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині. І.М. Невмержицький, С.М. Ковалевський, А.А. Гризо, С.В. Яровий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2