1. Наука
  2. Автори
  3. Івко С. О.

Івко С. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах. О.Г. Пузиренко, С.О. Івко, О.О. Лаврут, О.К. Климович Системи обробки інформації 2015 / № 3
Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем. О.Г. Пузиренко, С.О. Івко, О.О. Лаврут Системи обробки інформації 2014 / № 8
Математична модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль. А.О. Москаленко, С.О. Івко, О.О. Лаврут Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Застосування нерегулярних хвилеводів з діелектриком в електронних комплексах авіатранспорту. С.О. Івко, А.С. Коломієць Системи обробки інформації 2005 / № 6