1. Наука
  2. Автори
  3. Шевченко Р. І.

Шевченко Р. І.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Дослідження шляхів компенсації негативного впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Моделювання процесу виникнення інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу в системі моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Формування теоретичних основ інформаційно-комунікативного компенсування функціональної критичності гібридних систем від дії зовнішнього впливу різної природи, в рамках концепції створення матеріально-інформаційно-розумної системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Дослідження умов зовнішнього управління інформаційно-комунікативним потоком в рамках розбудови інформаційної логістики системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2016 / № 8
Дослідження умов внутрішнього управління інформаційно-комунікативним потоком в рамках розбудови інформаційної логістики системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2016 / № 7
Визначення теоретичних основ інформаційно-комунікативного підходу до формування та аналізу системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2016 / № 5
Дослідження природи виникнення та ступеню впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2016 / № 3
Розробка методу інформаційно-комунікативної компенсації для системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Дослідження варіації складників покомпонентного внеску інтегрального коефіцієнту функціональної критичності системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2016 / № 1
Формування системи інформаційно-логістичного управління моніторингом у передумовах надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Дослідження умов логістичного управління тематичним інформаційно-комунікативним потоком моніторингу у передумовах надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Оцінка ефективності функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в умовах впливу соціальних небезпек. Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 3
Застосування АВС-аналізу для формування інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Моделювання процесів виникнення інформаційно-комунікативної критичності від дії зовнішнього впливу соціального характеру в рамках функціональної взаємодії систем моніторингу надзвичайних ситуацій та соціальної напруги. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 12
Розвиток теоретичних основ комунікативно-компенсуючих фільтрів системи моніторингу надзвичайних ситуацій (інформаційна складова). Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 9
Інформаційно-функціональний аналіз системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 8
Розробка методу критичних та ускладнюючих сигналів для формування інформаційного фільтру підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій. Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2015 / № 7
Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів. В.В. Тютюник, О.М. Соболь, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко, В.Д. Калугін Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Дерева класифікації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки. В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, Р.І. Шевченко, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2014 / № 9
Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх утилізації. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2013 / № 9
Визначення показників оцінки ефективності функціонування системи матеріального забезпечення армійського корпусу в оборонній операції. Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2012 / № 7
Методика оцінки ефективності моделі планування матеріального забезпечення армійського корпусу. Р.І. Шевченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Формування методологічних підходів до визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм «вплив суб'єкта». В.В. Коврегін, Д.В. Тарадуда, Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Постановка задачі раціонального розміщення полігонів та сховищ промислових та побутових відходів. Ю.В. Климчук, О.М. Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Принцип комплектування технічними засобами складової «інформаційна безпека» інтегральної системи безпеки за критерієм «ефективність – інтегральна ціна». В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Основні принципи інтегральної системи безпеки. В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Основные требования к созданию единой системы мониторинга чрезвычайных ситуаций. Ю.А. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.И. Шевченко Системи обробки інформації 2005 / № 6