1. Наука
  2. Автори
  3. Камалтинов Г. Г.

Камалтинов Г. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Вимірювання висоти польоту цілей в радіолокаторах контролю повітряного простору з урахуванням поточного стану тропосферної рефракції. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Г.В. Рибалка Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2019 / № 3
Аналіз науково-технічного супроводження розвитку озброєння та військової техніки РТВ. Д.А. Гриб, Г.Г. Камалтинов, В.Й. Климченко, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 5
Методи оцінювання достовірності контролю технічного стану радіолокаційних засобів системи радіолокаційної розвідки. Д.А. Дончак, Г.Г. Камалтинов, В.О. Тютюнник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Напрямки розвитку радіолокаційних засобів розвідки та контролю повітряного простору. О.В. Бєлавін, В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Шляхи забезпечення еквівалентної внутрішньої когерентності в РЛС з магнетронними генераторами з використанням сучасної цифрової елементної бази. Г.Г. Камалтинов, В.Й. Климченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Методика розрахунку потреб на підтримку справного стану і продовження ресурсних показників радіоелектронної техніки системи радіолокаційної розвідки і контролю повітряного простору. Д.А. Дончак, Г.Г. Камалтинов, О.М. Колеснік Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Ефективність оцінювання технічного стану радіолокаційної системи Збройних Сил України. Д.А. Дончак, Г.Г. Камалтинов, І.Г. Кіріллов Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Аналіз можливостей створення в Україні позицій та засобів радіолокаційного контролю повітряного простору подвійного призначення. Л.В. Бейліс, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Аналіз можливостей використання радіовипромінювання сонця для зняття діаграм направленості антен сучасних РЛС розвідки повітряних цілей. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.В. Бєлавін Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Обґрунтування обсягу випробувань на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність наземних радіолокаційних засобів. А.А. Курило, Г.Г. Камалтинов, С.І. Дубовий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Можливі варіанти використання авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення і управління у Збройних Силах України. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, О.М. Колеснік Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Експериментально-розрахунковий метод оцінки параметрів зон виявлення первинних та вторинних РЛС. О.В. Бєлавін, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Про доцільність видачі споживачам радіолокаційної відеоінформації в перспективних РЛС. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Удосконалення принципів запиту та обробки сигналів відповіді у запитувачах НРЗ-П для підвищення якості впізнавання. А.М. Артеменко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Аналіз потенційних можливостей оглядових РЛС сантиметрового діапазону хвиль щодо забезпечення дій авіації Повітряних Сил Збройних Сил України метеорологічною інформацією. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, В.Л. Місайлов, Д.Ю. Свистунов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Автоматизовані процедури підтримки прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних об’єктів на командних пунктах Повітряних Сил. А.М. Артеменко, Г.Г. Камалтинов, О.С. Маляренко, С.В. Кукобко Системи обробки інформації 2011 / № 5
Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність. А.А. Курило, Г.Г. Камалтинов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 2
Критерий эффективности системы разведки и контроля воздушного пространства. Г.Г. Камалтынов, А.Н. Колесник, М.В. Бейлин, Д.Ю. Свистунов Системи обробки інформації 2003 / № 1