1. Наука
  2. Автори
  3. Засядько А. А.

Засядько А. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду. А.А. Засядько Системи обробки інформації 2019 / № 2
Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень. А.А. Засядько Системи обробки інформації 2018 / № 2
Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа. А.А. Засядько, С.С. Королюк Системи обробки інформації 2017 / № 2
Решение задачи восстановления параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления. А.А. Засядько Системи обробки інформації 2016 / № 4
Восстановление параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления на основе дифференциально-нетейлоровских преобразований. А.А. Засядько Системи обробки інформації 2015 / № 4
Зниження обчислювальної складності за допомогою багатокритеріальної оптимізації в задачі нелінійного програмування. А.А. Засядько Системи обробки інформації 2012 / № 8
Аналіз методів аутентифікації за допомогою банківських карток в інтернет-платіжних системах. О.В. Клювак, С.С. Королюк, А.А. Засядько Системи обробки інформації 2012 / № 4
Повышение информационной безопасности компьютерных сетей методами многокритериальной и многопутевой маршрутизации. О.П. Мартынова, А.А. Засядько, В.Л. Баранов Системи обробки інформації 2009 / № 7