1. Наука
  2. Автори
  3. Лєнков С. В.

Лєнков С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу угрупування технічних об’єктів. С.В. Лєнков, І.В. Толок, В.М. Цицарєв, Є.С. Лєнков Системи озброєння і військова техніка 2018 / № 1
Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів. С.В. Лєнков, І.В. Толок, Є.С. Лєнков, В.М. Цицарєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів. С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, І.В. Толок, Є.С. Лєнков, Т.В. Бондаренко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 2
Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій. С.В. Лєнков, M.K. Жердєв, І.В. Толок, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 4
Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням «класичної» задачі Ерланга. І.В. Толок, С.В. Лєнков Системи обробки інформації 2017 / № 4
Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об'єктів радіоелектронних засобів озброєння. С.В. Лєнков, Г.В. Банзак, В.М. Цицарєв, Я.М. Проценко Системи обробки інформації 2016 / № 9
Моделирование технического обслуживания по состоянию объектов радиоэлектронной техники с резервированными элементами. С.В. Ленков, В.Н. Цыцарев, Д.В. Зайцев, Я.Н. Проценко Системи обробки інформації 2016 / № 7
Как собрать с миру по нитке на «плащ-невидимку по-украински». К.Ф. Боряк, С.В. Ленков, А.Ф. Дяченко Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Автоматизированная система технического обслуживания сложного объекта радиоэлектронной техники: принципы построения. С.В. Ленков, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев, Ю.В. Березовськая Системи озброєння і військова техніка 2015 / № 1
Программное обеспечение для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации восстанавливаемых объектов РЭТ. С.В. Ленков, С.А. Пашков, К.Ф. Боряк, В.Н. Цыцарев Системи обробки інформації 2015 / № 8
Метод оптимізації функціонування складних систем спеціального призначення при обмеженнях на часові та вартісні витрати. С.В. Лєнков, Ю.А. Царьов, П.Г. Охрименко Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Применение имитационной статистической модели для надежностно-стоимостного анализа сложных объектов РЭТ при их проектировании. С.В. Ленков, О.В. Банзак, В.А. Цыцарев, Л.В. Солодеева Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на его показатели надежности. С.В. Ленков, С.А. Пашков, В.А. Осыпа, В.Н. Цыцарев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники. С.В. Ленков, К.Ф. Боряк, С.А. Пашков, О.В. Банзак Системи обробки інформації 2014 / № 6
Оцінка ефективності системи обробки інформації при організації контролю обстановки на державному кордоні України. Ю.О. Царьов, Я.Я. Винярський, С.В. Лєнков Системи обробки інформації 2014 / № 6
Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування. М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа Системи обробки інформації 2013 / № 1
Загальний підхід до формалізованого подання пристроїв радіоелектронних засобів озброєння для діагностування електромагнітним методом. П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков, О.В. Карпенко Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Контроль технічного стану підсистеми електроживлення тренажних систем з підвищеними техніко-економічними показниками. Ю.О. Гунченко, С.В. Лєнков, С.А. Шворов, П.А. Шкуліпа Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Метод управління процесом тренувань фахівців спецпідрозділів на стрілецькому полігоні. Ю.О. Гунченко, С.В. Лєнков, С.А. Шворов, А.А. Гончарук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Обґрунтування способу зняття діагностичної інформації для електромагнітного методу діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв. С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
Аналіз можливостей кутового розрізнення цілей у межах імпульсного об’єму РЛС при обробці за методом проекційних алгоритмів і часткової кореляції відбитих сигналів. С.В. Лєнков, В.П. Долгушин, В.Н. Лоза Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1