1. Наука
  2. Автори
  3. Лосєв М. Ю.

Лосєв М. Ю.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методика синтезу пристроїв контролю і тестової діагностики розподілених систем. М.Ю. Лосєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 2
Нечітко-множинний аналіз якості поверхневих вод в Харківській області. М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2017 / № 2
Кількісне оцінювання якості проведення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів. М.Ю. Лосєв, Ю.М. Малишко Системи обробки інформації 2017 / № 2
Нечітко-множинний аналіз негативного впливу підприємства на якість атмосферного повітря. М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2016 / № 4
Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем. М.Ю. Лосєв, Ю.М. Малишко Системи обробки інформації 2015 / № 4
Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин. М.Ю. Лосєв, Г.Р. Леонова, М.Б. Глазнєва Системи обробки інформації 2014 / № 9
Особливості доступу до даних SQL Server за допомогою ADO.NET Entity Framework. М.Ю. Лосєв, Ю.І. Скорін Системи обробки інформації 2012 / № 4
Система управління контентом та безпека web-сайту фан-клубу «Інжек-Металіст». О.Ф. Балашов, Ю.І. Скорін, М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2012 / № 4
Методика многокритериальной оценки состояния технико-эконо-мических систем на основе нечетко-множественного анализа показателей. М.Ю. Лосев, Ю.Н. Кононов, Ю.М. Лосева Системи обробки інформації 2012 / № 4
Багатокритерійні оцінки якості повітряного середовища і стану здоров'я населення міста. М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2011 / № 7
Оптимізація регіонального бюджету природоохоронної і оздоровчої діяльності. М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2011 / № 7
Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Салгир. М.Ю. Лосєв, І.В. Мілька Системи обробки інформації 2011 / № 3
Оцінка величини запобігання шкоди від забруднення водного середовища. М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2010 / № 7
Шляхи зниження наслідків податкового ризику в управлінні економічною безпекою підприємства. М.Ю. Лосєв, Ю.М. Лосєва Системи обробки інформації 2010 / № 3
Фільтрація пакетів в брандмауерах і вибір стратегії маршрутизації. М.Ю. Лосєв Системи обробки інформації 2009 / № 7