1. Наука
  2. Автори
  3. Ушакова І. О.

Ушакова І. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Вплив ком’пютерних ділових ігор на формування компетенцій у майбутніх фахівців. І. О. Ушакова Системи обробки інформації 2017 / № 2
Вплив соціальних каналів на просування освітніх послуг. І. О. Ушакова Системи обробки інформації 2016 / № 4
Аналіз існуючих методик оцінки якості водних ресурсів. І. О. Ушакова, К. І. Попов Системи обробки інформації 2013 / № 6
Моделювання інформаційного впливу соціальних мереж на лояльність клієнтів засобами пакету Anylogic. І. О. Ушакова, С. О. Панасенко Системи обробки інформації 2012 / № 4
Моделювання впливу антропогенних факторів на стан забруднення водних об’єктів. І. О. Ушакова, А. М. Грищенко Системи обробки інформації 2011 / № 3
Нечіткий підхід до прогнозування екологічних ризиків від забруднення атмосферного повітря. І. О. Ушакова, О. І. Катасонова Системи обробки інформації 2010 / № 5
Моделювання процесу прийняття рішень щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. І. О. Ушакова, А. Б. Миколайчук Системи обробки інформації 2010 / № 5
Визначення функціональних вимог до системи на основі розкадровувань. І. О. Ушакова Системи обробки інформації 2009 / № 7