1. Наука
  2. Автори
  3. Півень О. Б.

Півень О. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії. Я.В. Тарасенко, О.Б. Півень, І.М. Федотова-Півень Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2018 / № 3
Матричний метод паралельної декомпозиції як узагальнений метод мінімізації в ортогональній формі представлення. С.В. Бурмістров, О.Б. Півень Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Програмне моделювання одночасного додавання десяти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку. І.М. Федотова-Півень, О.Б. Півень Системи обробки інформації 2013 / № 2
Моделювання процесу паралельного додавання п’яти і менше доданків в надлишкових системах числення. В.М. Рудницький, О.Б. Півень, І.М. Федотова-Півень Системи обробки інформації 2010 / № 1