1. Наука
  2. Автори
  3. Смірнов Є. Б.

Смірнов Є. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами). Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко, О.М. Шмаков, В.Г. Малюга Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Принцип системності в воєнному мистецтві. Ведення збройної боротьби у повітрі. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан, К.В. Закутін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 3
Принципи структурної побудови системи управління силами внутрішньої і зовнішньої безпеки країни. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Латентна війна як форма міжнародних відносин країн світу у ХХІ столітті. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, О.О. Астахов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Принципи застосування цільового управління органами військового управління. Є.Б. Смірнов, І.А. Таран, О.О. Астахов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 1
Методичні підходи щодо розпізнавання цілей і замислу операції (бойових дій) противника з використанням розвідувальних даних. Є.Б. Смірнов, І.А. Таран, А.В. Тристан Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Оцінка повноти реалізації повноважень і відповідальності органами військового управління. Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Шляхи формалізації процесів підготовки й прийняття рішень. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2014 / № 8
Використання нечітких оцінок в автоматизованих системах управління збройною боротьбою у повітрі. Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2014 / № 2
Методика визначення важливості об’єктів прикриття з використанням методу аналізу ієрархій. Є.Б. Смірнов, І.А. Таран, А.В. Тристан Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Концепція повітряної операції в сучасних умовах збройної боротьби у повітрі. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, В.О. Нерубацький Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Принципи реалізації програмно-цільового метода управління в ході ведення збройної боротьби. Є.Б. Смірнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Концептуальные подходы к оценке устойчивости и адаптивности сложных организационных систем управления. В.И. Ткаченко, Е.Б. Смирнов, В.Е. Нерубацкий Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Проблеми формування моделі майбутньої війни і вибору моделі Збройних Сил. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Подход к формированию показателей эффективности систем управления войсками, исходя из основного закона вооруженной борьбы. В.И. Ткаченко, Е.Б. Смирнов, В.Е. Нерубацкий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Проблема «міжвидовості» та шляхи її вирішення. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Критерійна оцінка ефективності протиповітряної оборони держави. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України. І.В. Рубан, Є.Б. Смірнов, С.В. Дуденко, А.М. Носик, С.С. Ткачук Системи обробки інформації 2012 / № 5
Основні поняття методології дослідження систем управління і визначення структур військової організації. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 2
Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению незаконных вооруженных формирований. В.П. Городнов, Е.Б. Смирнов, А.В. Тристан, О.Е. Чернавина Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 1
Анализ функциональной структуры системы военного управления для совершенствования модели принятия решений. В.И. Ткаченко, А.С. Корняков, Е.Б. Смирнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Критериальные оценки выбора рациональных маршрутов ведения воздушной разведки для обнаружения подвижных объектов в горно-лесистой местности. Е.Б. Смирнов, А.В. Тристан, О.Е. Чернавина Системи обробки інформації 2011 / № 5
Метод автоматизованого нечіткого визначення корисної інформації для прийняття раціонального рішення. Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Цільове поєднання досліджень у галузях воєнного мистецтва і технічних наук. В.І. Ткаченко, О.С. Корняков, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Метод усреднения множественной субъективности органов управления при принятии решений. Е.Б. Смирнов Системи обробки інформації 2010 / № 8
Проблеми прийняття рішень в умовах нестохастичної невизначеності інформації з використанням нечіткої міри . Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2010 / № 2
Методика роботи посадових осіб органів управління Повітряних Сил при прийнятті рішень на бойові дії за допомогою інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень «ЕШЕЛОН-ІНФ». Є.Б. Смірнов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Підхід щодо визначення адаптивної структури метода прийняття рішення на бойові дії в різних умовах невизначеності обстановки. В.І. Ткаченко, О.С. Корняков, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Оцінка ефективності прийняття рішень щодо оперативного управління в умовах нестохастичної невизначеності інформаційного забезпечення. В.М. Більчук, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Нечіткі множини у процесах прийняття рішення. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Використання теорії нечітких множин у процесі управління складними системами. В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов, А.В. Тристан Системи обробки інформації 2008 / № 2
Концепція планування ситуацій і ситуаційного управління. Г.А. Дробаха, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Шляхи формалізації процесів багатокритеріальної оцінки в системі підтримки прийняття рішень. Г.А. Дробаха, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Метод вибору раціональної за ефективністю стратегії управління в ході збройної боротьби в умовах її нечіткого інформаційного ресурсу. В.М. Більчук, Н.І. Литвинець, В.І. Ткаченко, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Методичні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України. В.М. Крамаренко, В.О. Нерубацький, Є.Б. Смірнов, І.М. Харченко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Математична модель “Ешелон-2000” та її використання в мережі ПЕОМ. В.І. Ткаченко, Г.А. Дробаха, Є.Б. Смірнов Системи обробки інформації 2001 / № 5