1. Наука
  2. Автори
  3. Рубан І. В.

Рубан І. В.

Scopus: 7004018101
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Інформаційна технологія сегментування зображень, отриманих з бортових систем оптико-електронного спостереження. І.В. Рубан, В.Г. Худов, В.О. Подліпаєв Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Класифікація методів виявлення аномалій в інформаційних системах. І.В. Рубан, В.О. Мартовицький, С.О. Партика Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Подход к оцениванию уязвимости стеганографического канала на основе усечённого преобразования Фурье в поле Галуа к атаке «по известной математической модели». И.В. Рубан, С.В. Дуденко, А.А. Смирнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Система протидії повільній DoS-атаці. І.В. Рубан, Є.С. Лошаков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
An approach to cyber security support. І.В. Рубан Системи обробки інформації 2015 / № 11
Метод стеганографической передачи данных в информационно-телекоммуникационных сетях на основе генерации ISN TCP-соединений. И.В. Рубан, А.А. Смирнов Системи обробки інформації 2015 / № 9
Анализ возможностей утечки информации в ИТКС при использовании протоколов транспортного уровня модели OSI в качестве стегоконтейнера. И.В. Рубан, С.В. Смеляков, А.А. Смирнов, В.С. Бурковский Системи обробки інформації 2015 / № 7
Технологія побудови агент-орієнтованої системи виявлення повільної DoS-атаки. І.В. Рубан, Є.С. Лошаков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Возможности по использованию заголовков пакетов сетевого уровня базовой модели сетевого взаимодействия OSI/ISO в качестве стегоконтейнера. И.В. Рубан, А.А. Смирнов Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Аналіз показників ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи в режимі граничної завантаженості каналу зв’язку. І.В. Рубан, Є.С. Лошаков, Д.В. Прибильнов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Применение дискретно-косинусного преобразования изображений для сегментации текстурных областей. И.В. Рубан, О.В. Шитова, А.Н. Пухляк Системи обробки інформації 2014 / № 8
Обґрунтування вибору інтервалу спостереження при очікуванні повільної DoS-атаки. І.В. Рубан, Є.С. Лошаков, Д.В. Прибильнов Системи обробки інформації 2014 / № 8
Анализ подходов к идентификации лиц в системах контроля доступа. И.В. Рубан, И.А. Хижняк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Математична модель набуття та втрати рівня підготовки органів військового управління Збройних Сил України. С.С. Ткачук, І.В. Рубан, М.М. Колмиков, Є.О. Судніков Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 3
Построение унифицированного метода исключения импульсного шума для обеспечения адекватного применения пространственных фильтров шума изображений. К.С. Смеляков, И.В. Рубан, О.В. Водолажко, С.В. Осиевский Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення. І.О. Романенко, К.С. Смеляков, І.В. Рубан, С.В. Алексєєв, В.В. Калачова, О.П. Бабенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Унифицированный метод фильтрации импульсного шума изображений. К.С. Смеляков, И.В. Рубан, О.В. Водолажко, В.А. Павлий Системи обробки інформації 2013 / № 8
Аналіз сучасного програмного забезпечення для автоматизації процесу складання розкладу навчальних занять. І.В. Рубан, С.В. Дуденко, Ю.В. Бусигін, М.М. Калмиков, О.А. Трублін Системи обробки інформації 2013 / № 8
Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі. І.В. Рубан, Г.А. Кучук, О.П. Давікоза Системи обробки інформації 2013 / № 7
Исследование удаленных атак на распределительно вычислительные сети. И.В. Рубан, С.С. Серов Системи обробки інформації 2013 / № 5
Метод выявления низкоскоростной атаки типа «Отказ в обслуживании». И.В. Рубан, Д.В. Прибыльнов, Е.С. Лошаков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Шляхи реалізації інформаційної технології оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України. С.С. Ткачук, І.В. Рубан, В.В. Калачова, А.М. Носик, А.М. Ткачов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 4
Теоретико-інформаційна модель автоматизованої системи оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України. С.С. Ткачук, І.В. Рубан, В.В. Калачова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Вибір показників та критерію ефективності передачі даних в телекомунікаційній мережі АСУ авіації та ППО. І.В. Рубан, О.П. Давікоза, В.В. Калачова, С.В. Дуденко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Анализ эффективности применения пространственных фильтров шума изображений. К.С. Смеляков, И.В. Рубан, С.В. Осиевский, О.В. Водолажко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Исследование информативности признаков текстурных изображений маскировочных сетей. И.В. Рубан, О.В. Шитова, А.Н. Пухляк, С.И. Хмелевский, Ю.В. Данюк Системи обробки інформації 2012 / № 9
Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України. І.В. Рубан, Є.Б. Смірнов, С.В. Дуденко, А.М. Носик, С.С. Ткачук Системи обробки інформації 2012 / № 5
Взаимодействие протоколов IPv4 и IPv6 в телекоммуникационных сетях. И.В. Рубан, И.В. Карпова Системи обробки інформації 2012 / № 2
Аналіз імовірних шляхів витоку інформації при використанні зовнішнього незахищеного середовища передачі даних. І.В. Рубан, Д.В. Сумцов, Д.В. Прибильнов, В.І. Новіков Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 4
Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення. І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Модель комплексної оцінки ефективності курсу в системі дистанційного навчання військового призначення. І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2011 / № 4
Автоматизация процессов лабораторных и стендовых испытаний в триботехнике. И.В. Рубан, О.Н. Трошин, С.В. Смирнов, Ю.А. Мусиенко Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития. К.С. Смеляков, И.А. Романенко, И.В. Рубан, Н.И. Кириллова, О.В. Шитова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Аналіз теоретико-інформаційних моделей формування стійких знань. І.О. Романенко, О.П. Бабенко, І.В. Рубан, С.В. Осієвський Системи обробки інформації 2010 / № 9
Дослідження принципів комутації в засобах з повнозв'язною топологією. І.В. Рубан, І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, Ю.С. Долгий Системи обробки інформації 2010 / № 2
Анализ влияния отказов на узлах коммутации на временные характеристики процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем. И.А. Романенко, И.В. Рубан, С.В. Алексеев, Ю.С. Долгий Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 2
Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 2
Інформаційна модель взаємодії заходів у процесі підготовки військ (сил). І.О. Романенко, А.М. Ткачов, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктами підготовки. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком. І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 1
Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання. І.О. Романенко, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, С.В. Алексєєв Системи обробки інформації 2009 / № 4
Методологические основы идентификации модели для решения задачи сегментации изображений в переменных условиях получения данных. И.В. Рубан, К.С. Смеляков, Н.И. Науменко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Адаптивна просторова фільтрація зображень. К.С. Смеляков, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Метод поиска областей изображений по цветовымзначениям пикселей. И.В. Рубан, О.В. Шитова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Модель целенаправленного поиска объектов и обработки изображений. И.В. Рубан, О.В. Шитова, С.В. Осиевский Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Кратномасштабная сегментация изображений. И.В. Рубан, К.С. Смеляков, А.С. Смелякова Системи обробки інформації 2008 / № 5
Аналіз можливих шляхів інтелектуалізації дистанційної форми навчання в контексті Болонського процесу. І.О. Романенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2008 / № 2
Підходи по автоматизації і впровадженню інтерактивних засобів навчання. В.Ф. Столбов, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, В.Ф. Третяк Системи обробки інформації 2008 / № 1
Модель процесу затримки в комутаційних вузлах комп’ютерних мереж. І.В. Рубан, Ю.С. Долгий, С.В. Осієвський Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Оцінка ефективності стиску і якості відновлення зображень при об'єктно-орієнтованому підході до стиску зображень. І.В. Рубан, М.М. Колмиков Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Класифікація безпілотних літальних апаратів. О.І. Тимочко, Д.Ю. Голубничий, В.Ф. Третяк, І.В. Рубан Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Сравнительная оценка эффективности сжатия и восстановления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, С.В. Дуденко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки. І.О. Романенко, В.Ф. Столбов, І.В. Рубан, В.Ф. Третяк Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 2
Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений. И.В. Рубан, К.С. Смеляков, О.В. Шитова Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Сокращение разрядности коэффициентов дискретного преобразования Хартли в алгоритмах сжатия и восстановления изображений. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков Системи обробки інформації 2007 / № 8
Объектно-ориентированный подход к сжатию изображений. И.В. Рубан Системи обробки інформації 2007 / № 7
Кодирование трансформант дискретного преобразования Хартли относительно цветовой насыщенности блока исходного изображения. И.В. Рубан Системи обробки інформації 2007 / № 5
Оценка эффективности трансформационного сжатия изображений. И.В. Рубан Системи обробки інформації 2007 / № 4
Критерии построения связных границ изображений. И.В. Рубан, К.С. Смеляков, О.В. Шитова Системи обробки інформації 2007 / № 3
Сегментация границ с использованием принципов кратномасштабного анализа изображений. И.В. Рубан, К.С. Смеляков, О.В. Шитова Системи обробки інформації 2007 / № 1
Одновимірне зміщене дискретне перетворення Хартлі. І.В. Рубан, С.В. Дуденко, М.М. Колмиков Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Організація навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання. В.Ф. Столбов, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2006 / № 8
Исследование подходов к компенсации движения при сжатии динамических изображений. И.В. Рубан, Д.В. Сумцов, А.Ф. Тарасов Системи обробки інформації 2006 / № 1
Быстрый алгоритм формирования трансформанты дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, С.В. Дуденко Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Способ организации подсистемы контроля знаний в системе дистанционного обучения высшей военной школы. И.А. Романенко, И.В. Рубан, Б.И. Низиенко, В.В. Калачева Системи обробки інформації 2005 / № 6
Підвищення ефективності дистанційного навчання і контролю знань в автоматизованих системах дистанційного навчання Збройних Сил України. І.О. Романенко, І.В. Рубан, В.В. Калачова Системи обробки інформації 2005 / № 5
Способ сжатия речевых сигналов на основе классификационного отбора коэффициентов дискретного преобразования Уолша. И.В. Рубан, Ю.В. Данюк Системи обробки інформації 2004 / № 12
Исследование смещенного одномерного дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, С.В. Дуденко, М.Н. Колмыков Системи обробки інформації 2004 / № 11
Способ формирования трансформант преобразования Хартли на основе порогового отбора коэффициентов. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков Системи обробки інформації 2004 / № 8
Исследование статистических свойств трансформант дискретного преобразования Хартли. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, С.В. Дуденко Системи обробки інформації 2004 / № 4
Адаптивный алгоритм сжатия данных в компьютерных сетях. И.В. Рубан, М.Н. Колмыков, А.А. Резуненко Системи обробки інформації 2003 / № 4
Оценка транспортных характеристик сетей. И.В. Рубан, Д.В. Сумцов Системи обробки інформації 2001 / № 4
Гибридный способ сжатия видеоданных. А.В. Королёв, И.В. Рубан, А.В. Гришко Інформаційні системи 1995 / № 1

Whoops, looks like something went wrong.