1. Наука
  2. Автори
  3. Яковлев М. Ю.

Яковлев М. Ю.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування. М. Ю. Яковлев, Є. В. Рижов, Л. М. Сакович, П. Л. Аркушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку. М. Ю. Яковлев, Л. М. Сакович, Є. В. Рижов, П. Л. Аркушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Методика управління параметрами mc-cdma-сигналу військових засобів радіозв’язку в залежності від стану каналу. М. Ю. Яковлев, Л. Л. Бортнік Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів шляхом визначення та контролю метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення. М. Ю. Яковлев, І. Б. Некрасов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі оцінювання метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення. М. Ю. Яковлев, І. Б. Некрасов Системи обробки інформації 2011 / № 5
Система аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ, як складова системи бойової підготовки. М. Ю. Яковлев, О. О. Хлопецький, М. А. Ісаков, А. Б. Крупкін Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та Сухопутних військах Збройних Сил України. М. А. Ісаков, М. Ю. Яковлев, О. О. Хлопецький, Ю. І. Василів Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Питання оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. М. Ю. Яковлев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Коригування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення. С. В. Герасимов, Ю. О. Фтемов, М. Ю. Яковлев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки. Ю. О. Фтемов, М. Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2008 / № 6
Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки. Ю. О. Фтемов, М. Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2008 / № 5
Исследование нестабильности метрологических характеристик средств измерительной техники сложных энергетических объектов. М. Ю. Яковлев, С. В. Герасимов, О. Б. Никитюк Системи обробки інформації 2008 / № 3
Аналіз впливу стратегій повірки на метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки військового призначення. М. Ю. Яковлев, С. В. Герасимов, С. І. Клівець Системи обробки інформації 2008 / № 2
Аналіз дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем. М. Ю. Яковлев Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Оцінка метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування. М. Ю. Яковлев, А. П. Волобуєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації. М. Ю. Яковлев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
К вопросу о связанности пространства факторов, сопутствующих измерениям навигационных параметров. А. П. Волобуев, М. Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2007 / № 3
Щодо підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування. М. Ю. Яковлев, Ю. О. Семеренко, С. В. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Анализ свойств сложных сигналов. В. Н. Харченко, М. Ю. Яковлев, В. П. Лысечко Системи обробки інформації 2004 / № 9
Математическая модель динамики средних численностей средств измерительной техники сложного военно-технического комплекса. А. П. Волобуев, М. Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2003 / № 2
Комплексный экономический показатель эффективности метрологического обслуживания сложных технических объектов. В. Н. Чинков, С. В. Герасимов, М. Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2001 / № 5
Комплексная методика синтеза автоматизированной измерительной системы для метрологического обслуживания контрольно - проверочных комплексов. М. Ю. Яковлев, С. В. Герасимов Системи обробки інформації 2001 / № 4