1. Наука
  2. Автори
  3. Яковлев М. Ю.

Яковлев М. Ю.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування. М.Ю. Яковлев, Є.В. Рижов, Л.М. Сакович, П.Л. Аркушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 4
Удосконалення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку. М.Ю. Яковлев, Л.М. Сакович, Є.В. Рижов, П.Л. Аркушенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Методика управління параметрами mc-cdma-сигналу військових засобів радіозв’язку в залежності від стану каналу. М.Ю. Яковлев, Л.Л. Бортнік Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів шляхом визначення та контролю метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення. М.Ю. Яковлев, І.Б. Некрасов Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Підвищення екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі оцінювання метрологічної надійності систем спостереження і сповіщення. М.Ю. Яковлев, І.Б. Некрасов Системи обробки інформації 2011 / № 5
Система аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ, як складова системи бойової підготовки. М.Ю. Яковлев, О.О. Хлопецький, М.А. Ісаков, А.Б. Крупкін Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та Сухопутних військах Збройних Сил України. М.А. Ісаков, М.Ю. Яковлев, О.О. Хлопецький, Ю.І. Василів Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Питання оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення. М.Ю. Яковлев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Коригування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення. С.В. Герасимов, Ю.О. Фтемов, М.Ю. Яковлев Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 1
Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки. Ю.О. Фтемов, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2008 / № 6
Визначення міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки. Ю.О. Фтемов, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2008 / № 5
Исследование нестабильности метрологических характеристик средств измерительной техники сложных энергетических объектов. М.Ю. Яковлев, С.В. Герасимов, О.Б. Никитюк Системи обробки інформації 2008 / № 3
Аналіз впливу стратегій повірки на метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки військового призначення. М.Ю. Яковлев, С.В. Герасимов, С.І. Клівець Системи обробки інформації 2008 / № 2
Аналіз дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем. М.Ю. Яковлев Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 3
Оцінка метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування. М.Ю. Яковлев, А.П. Волобуєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації. М.Ю. Яковлев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
К вопросу о связанности пространства факторов, сопутствующих измерениям навигационных параметров. А.П. Волобуев, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2007 / № 3
Щодо підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування. М.Ю. Яковлев, Ю.О. Семеренко, С.В. Адаменко Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Анализ свойств сложных сигналов. В.Н. Харченко, М.Ю. Яковлев, В.П. Лысечко Системи обробки інформації 2004 / № 9
Математическая модель динамики средних численностей средств измерительной техники сложного военно-технического комплекса. А.П. Волобуев, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2003 / № 2
Комплексный экономический показатель эффективности метрологического обслуживания сложных технических объектов. В.Н. Чинков, С.В. Герасимов, М.Ю. Яковлев Системи обробки інформації 2001 / № 5
Комплексная методика синтеза автоматизированной измерительной системы для метрологического обслуживания контрольно - проверочных комплексов. М.Ю. Яковлев, С.В. Герасимов Системи обробки інформації 2001 / № 4