1. Наука
  2. Автори
  3. Дудикевич В. Б.

Дудикевич В. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Комплексна система безпеки кіберфізичної системи “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі”. В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець Системи обробки інформації 2017 / № 2
Послідовна перевірка декількох прогнозів несанкціонованого доступу в умовно екстремальній постановці задачі. В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Концепція та базовий підхід до побудови системи захисту інформації в багаторівневій інтелектуальній системі керування. В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет Системи обробки інформації 2016 / № 8
The concept of creation of multi-level complex system of cyber-physical systems safety. В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет Системи обробки інформації 2016 / № 5
Аналіз моделей захисту інформації в інформаційних мережах держави. В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський Системи обробки інформації 2016 / № 4
Комунікаційне середовище кіберфізичної системи “Wi-Fi – Bluetooth – хмарні обчислення – IoT”: інформаційна безпека, моделі управління інформаційною безпекою. В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, А. І. Ребець Системи обробки інформації 2016 / № 4
Комп’ютерна система моніторингу вітрових потоків для визначення вітропотенціалу та встановлення вітроенергетичних станцій. В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, О. В. Пашук Системи обробки інформації 2015 / № 10
Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів. В. Б. Дудикевич, Г. В. Микитин, Т. Б. Крет Системи обробки інформації 2015 / № 4
Модель впливів фізичних, технічних і НСД факторів на контроль захищеності і працездатності ВОЛЗ. В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський, О. Р. Глущак Системи обробки інформації 2012 / № 8
Блок синхронізації в пристрої для відтворення зображення отриманого з ПЕМВ відеотракту ПК. Ю. Є. Зеляновський, Б. Д. Будз, В. Б. Дудикевич Системи обробки інформації 2012 / № 4
Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах. В. Б. Дудикевич, Б. П. Томашевський Системи обробки інформації 2011 / № 7
Виявлення побічних електромагнітних випромінювань та наводів від засобів ЕОМ. В. Б. Дудикевич, І. С. Собчук, Л. М. Ракобовчук, С. О. Юр’єв Системи обробки інформації 2011 / № 7
Дослідження побічного електромагнітного випромінення від флеш носіїв. В. Б. Дудикевич, І. С. Собчук, Л. М. Ракобовчук, В. С. Зачепило Системи обробки інформації 2011 / № 3
Гібридні системи на базі волоконно-оптичного та коаксіального кабелю. В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський Системи обробки інформації 2010 / № 7
Поняття живучості системи захисту інформації захищених корпоративних мереж зв’язку. Ю. Р. Гарасим, В. Б. Дудикевич Системи обробки інформації 2010 / № 3
Технологія кодового розділення каналів як засіб захисту інформації абонента стільникової мережі. Ю. Л. Пархуць, В. Б. Дудикевич Системи обробки інформації 2010 / № 3