1. Наука
  2. Автори
  3. Семенець Д. А.

Семенець Д. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження. С.В. Хуторненко, Д.П. Васильчук, Д.А. Семенець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Визначення модуляційних характеристик керованого кварцового генератору з модуляцією міжелектродного зазору. Д.А. Семенець, С.В. Хуторненко, Д.П. Васильчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором. С.В. Хуторненко, Д.А. Семенець Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику з метою забезпечення необхідної вірогідності контролю якості виробів радіоелектроніки. С.В. Хуторненко, О.І. Федюшин, Д.А. Семенець Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Концептуальні напрями вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв'язку КХ, ДХ-СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії. Л.Б. Макаров, С.В. Хуторненко, О.І. Федюшин, Д.А. Семенець Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2