1. Наука
  2. Автори
  3. Хуторненко С. В.

Хуторненко С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження. С. В. Хуторненко, Д. П. Васильчук, Д. А. Семенець Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Визначення модуляційних характеристик керованого кварцового генератору з модуляцією міжелектродного зазору. Д. А. Семенець, С. В. Хуторненко, Д. П. Васильчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 1
Моделювання п’єзорезонансного пристрою з управлінням частоти лінійним індукційно-динамічним модулятором. С. В. Хуторненко, Д. А. Семенець Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Метод аналітичного розрахунку розміру зони підвищеного ризику з метою забезпечення необхідної вірогідності контролю якості виробів радіоелектроніки. С. В. Хуторненко, О. І. Федюшин, Д. А. Семенець Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Концептуальні напрями вдосконалення існуючих і побудова перспективних систем управління і зв'язку КХ, ДХ-СХ, НДХ радіодіапазонів в умовах радіоелектронної протидії. Л. Б. Макаров, С. В. Хуторненко, О. І. Федюшин, Д. А. Семенець Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Параметри електричної схеми Batterworth-Van Dyke п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням. В. М. Савченко, С. В. Хуторненко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 2
Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням. С. В. Хуторненко, В. М. Савченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Гармонический удвоитель частоты с фазовой обратной связью в режиме колебаний второго рода. В. В. Рапин, С. В. Хуторненко, В. Н. Савченко Системи обробки інформації 2005 / № 5
Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру. В. В. Рапін, С. В. Хуторненко Системи обробки інформації 2005 / № 1
Особенности экранирования электромагнитных полей экранами с отверстиями. В. Д. Сахацкий, С. В. Хуторненко, В. Н. Савченко Системи обробки інформації 2002 / № 4
Анализ математических и электронных моделей биоструктур. А. Р. Корсунов, С. В. Хуторненко Системи обробки інформації 2001 / № 6
Застосування постійних жорсткості в моделюванні п’єзокварцевих резонаторів. С. В. Хуторненко, В. М. Савченко Системи обробки інформації 2001 / № 5
О текущем контроле эффективности экранирования помещений. А. Р. Корсунов, В. Д. Сахацкий, С. В. Хуторненко Системи обробки інформації 2000 / № 3
Побудова функції дискретної змінної у САПР Math CAD. С. В. Хуторненко, В. М. Савченко Системи обробки інформації 2000 / № 2
Оцінка розсіювання параметрів гармонікових високочастотних кварцевих резонаторів. С. В. Хуторненко, О. П. Карюк Інформаційні системи 1998 / № 3
Оцінка розсіювання параметрів гармонікових високочастотних кварцевих резонаторів. О. П. Карюк, С. В. Хуторненко Інформаційні системи 1998 / № 3