1. Наука
  2. Автори
  3. Мінухін С. В.

Мінухін С. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Дослідження впливу використання індексів в таблицях реляційних баз даних. С.В. Мінухін, В.Ю. В’юненко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 3
Оптимізаційна модель розташування та постачання альтернативної енергії з використанням просторових даних. С.В. Мінухін, М.Г. Сизранцев Системи обробки інформації 2018 / № 1
Дослідження алгоритмів мінімізації сумарного часу запізнювання завдань з директивними строками виконання на основі рангового підходу. С.В. Мінухін, Д.С. Лєнько, М.І. Сухонос Системи обробки інформації 2012 / № 4
Дослідження методів локальних планувальників ресурсів та їх модифікації в Грід-системах. С.В. Мінухін, О.В. Мєзєнцев Системи обробки інформації 2012 / № 4
Оптимізація плану вибірки завдань з черги кластеру на основі паралельного вирішення булєвих нелінійних рівнянь з обмеженнями. С.В. Мінухін, О.О. Ганжа Системи обробки інформації 2010 / № 7