1. Наука
  2. Автори
  3. Добряк В. С.

Добряк В. С.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оценка параметров теста на основе модели IRT. М.С. Мазорчук, В.С. Добряк, К.А. Гончарова Системи обробки інформації 2010 / № 7