1. Наука
  2. Автори
  3. Худолей М. С.

Худолей М. С.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Анализ сетей Петри в среде моделирования CPN Tools. К.А. Бохан, М.С. Худолей Системи обробки інформації 2010 / № 9