1. Наука
  2. Автори
  3. Ляшенко І. О.

Ляшенко І. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту. І.О. Ляшенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 2
Удосконалена модель розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту. І.О. Ляшенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 4
Визначення багатовимірної оцінки кількісних значень показників, які характеризують інформаційні заходи щодо запобігання воєнного конфлікту. І.О. Ляшенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Ідентифікація повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки. І.О. Ляшенко, Є.В. Цвєтков, Д.В. Безкровний Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Формалізація знань про процеси ідентифікації повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки. І.О. Ляшенко, Є.В. Цвєтков, Д.В. Безкровний Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 1
Теоретичні основи живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення. І.О. Ляшенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Концепція квантового підходу щодо представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення. І.О. Ляшенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 1
Формалізація ознак повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки за допомогою положень теорії нечітких множин. І.О. Ляшенко, Є.В. Цвєтков, Д.В. Безкровний Системи обробки інформації 2013 / № 6
Вибір показників живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення. І.О. Ляшенко Системи обробки інформації 2013 / № 2
Формалізація структури процесу прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки. І.О. Ляшенко, Є.В. Цвєтков, Д.В. Безкровний Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Теоретичні основи (характеристики) живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення. І.О. Ляшенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 2
Прийняття рішення щодо ідентифікації повітряних суден, які можуть бути використані для терористичних атак. І.О. Ляшенко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Аналіз підходів до ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак в провідних країнах світу. Д.В. Безкровний, І.О. Ляшенко, І.М. Каркищенко, А.В. Козловський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 1
Оцінка ефективності прийняття рішення щодо ідентифікації повітряних суден – загроз терористичного акту. І.О. Ляшенко Системи обробки інформації 2011 / № 5
Особливості прийняття рішень щодо викриття використання повітряного судна, яке може застосовуватись для здійснення терористичного акту в повітряному просторі України. Д.В. Безкровний, І.О. Ляшенко, І.М. Каркіщенко, А.В. Козловський Системи обробки інформації 2011 / № 4
Проблема ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак. Д.В. Безкровний, І.О. Ляшенко, О.Ю. Пермяков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Розрахунок функціональної надійності баз даних як складової інформаційно-аналітичних систем інтромереж Збройних Сил України. І.О. Ляшенко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Використання системного підходу при виборі показників ефективності застосування армійської авіації в операції угруповання ОСШР. Ю.В. Кравченко, І.О. Ляшенко, В.А. Савченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1