1. Наука
  2. Автори
  3. Доренський О. П.

Доренський О. П.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Удосконалення методу технічного обслуговування об’єктів інтегрованої інформаційної системи. А.С. Коваленко, О.А. Смірнов, О.В. Коваленко, О.П. Доренський Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 2
Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения. А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 2
Проблемы анализа и оценки рисков информационной деятельности. А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский Системи обробки інформації 2016 / № 3
Метод качественного анализа рисков разработки программного обеспечения. А.А. Смирнов, А.В. Коваленко, Н.Н. Якименко, А.П. Доренский Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення. О.П. Доренський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 3
Оцінка якості стиснення зображень на основі дискретного перетворення Хартлі. О.В. Коваленко, О.П. Доренський, О.М. Дрєєв Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Дослідження впливу ступеня стиснення зображень на оперативність їх доставки у телекомунікаційній системі. О.А. Смірнов, О.М. Дрєєв, О.П. Доренський Системи обробки інформації 2013 / № 8
Аналіз процесів стиснення та відновлення зображень на основі цифрових методів. О.А. Смірнов, О.П. Доренський, О.М. Дрєєв Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Утворення і функціонування системного та реального часу комп’ютера ІВМ РС та алгоритм його корекції. В.В. Сидоренко, Л.В. Помазан, О.П. Доренський Системи обробки інформації 2011 / № 8
Вдосконалення метода визначення показника стійкості до загроз системи забезпечення безпеки інформації. О.П. Доренський, Л.В. Помазан, Є.В. Мелешко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 2
Принципи побудови моделі загроз безпеці інформації інформаційно-телекомунікаційної системи. О.П. Доренський, Є.С. Мєлєшко Системи обробки інформації 2009 / № 7
До питання визначення часткових показників матриці оцінок та коефіцієнтів відносної важливості вимог до параметрів системи забезпечення безпеки інформації. О.П. Доренський, С.Б. Воропай Системи обробки інформації 2007 / № 8
Оцінювання загального показника якості системи забезпечення безпеки інформації автоматизованої системи. О.А. Смірнов, О.П. Доренський Системи обробки інформації 2007 / № 7