1. Наука
  2. Автори
  3. Красиленко В. Г.

Красиленко В. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису. В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський Системи обробки інформації 2019 / № 1
Designing of array neuron-equivalentors with a quasi-universal activation function for creating a self-learning equivalent- convolutional neural structures. В.Г. Красиленко, О.О. Лазарєв, О.П. Шеремета Системи обробки інформації 2019 / № 1
Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу. В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський Системи обробки інформації 2017 / № 5
Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу. В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович Системи обробки інформації 2017 / № 3
Експериментальні дослідження просторово-інваріантних еквівалентністних моделей асоціативної та гетероасоціативної пам’яті 2D образів. В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович Системи обробки інформації 2014 / № 4
Модифікації системи RSA для створення на її основі матричних моделей та алгоритмів для зашифрування та розшифрування зображень. В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк Системи обробки інформації 2012 / № 8
Алгоритми формування двовимірних ключів для матричних алгоритмів криптографічних перетворень зображень та їх моделювання. В.Г. Красиленко, В.І. Яцковський, Р.О. Яцковська Системи обробки інформації 2012 / № 8
Матричні афінно-перестановочні алгоритми для шифрування та дешифрування зображень. В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк Системи обробки інформації 2012 / № 3
Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи (Часть 1). В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк Системи обробки інформації 2011 / № 7
Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи (Часть 2). В.Г. Красиленко, С.К. Грабовляк Системи обробки інформації 2011 / № 7