1. Наука
  2. Автори
  3. Кучук Г. А.

Кучук Г. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оптимальное управление трафиком мультисервисной сети на основе методов последовательного улучшения решений. А. А. Коваленко, Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. В. Г. Худов, Г. А. Кучук, О. М. Маковейчук, А. В. Крижний Системи обробки інформації 2016 / № 9
Використання методів зміни простору рішень для оптимізації управління трафіком мультисервісних мереж. Г. А. Кучук, А. А. Коваленко Системи обробки інформації 2016 / № 5
Создание композитных приложений на основе распределённых сервисов. С. С. Бульба, Г. А. Кучук, Д. А. Лисица Системи обробки інформації 2016 / № 1
Выбор комбинаторного алгоритма оптимизации при управлении трафиком мультисервисной сети. А. А. Коваленко, Г. А. Кучук, А. А. Можаев Системи обробки інформації 2015 / № 10
Модель процесса эволюции топологической структуры компьютерной сети системы управления объектом критического применения. Г. А. Кучук, А. А. Коваленко, А. А. Янковский Системи обробки інформації 2014 / № 7
Метод розподілу потоків даних в мультисервісній мережі з безпроводовою компонентою. Г. А. Кучук, Н. Х. Раковська, С. О. Загайнов, О. С. Савченко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України. Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Метод управління розподілом ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації. Г. А. Кучук, В. В. Косенко, О. П. Давікоза Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 3
Метод синтезу інформаційної структури зв’язного фрагменту корпоративної мультисервісної мережі. Г. А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 2
Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі. І. В. Рубан, Г. А. Кучук, О. П. Давікоза Системи обробки інформації 2013 / № 7
Математична модель технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі. Г. А. Кучук, В. В. Косенко, О. П. Давікоза Системи обробки інформації 2013 / № 6
Метод оптимального розподілу ресурсів CLOUD-системи. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2013 / № 5
Предиктивное управление интенсивностью трафика в беспроводных сетях передачи данных. Ю. Ю. Завизиступ, Г. А. Кучук, А. А. Коваленко, Ж. В. Дейнеко Системи обробки інформації 2013 / № 4
Синтез стратифікованої інформаційної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України. Г. А. Кучук, О. П. Давікоза Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2013 / № 3
Математическая модель функционирования специализированного программного комплекса в среде гетерогенной мультисервисной сети. Г. А. Кучук, А. В. Петров, Р. В. Королёв Системи обробки інформації 2012 / № 3
Метод перераспределения пропускной способности для уменьшения времени передачи данных в беспроводной сети. Г. А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 3
Метод параметрического управления передачей данных для модификации транспортных протоколов беспроводных сетей. Г. А. Кучук, А. С. Мохаммад, А. А. Коваленко Системи обробки інформації 2011 / № 8
Моделювання розподіленого вузла концентратора послуг NGN-мережі. Г. А. Кучук, О. А. Куфлієвський Системи обробки інформації 2011 / № 3
Метод мінімізації сумарного обсягу інтегральних потоків розподіленої інформаційно-довідкової системи. И. В. Ильина, Г. А. Кучук, Ю. В. Мішуніна Системи обробки інформації 2010 / № 8
Применение лазерных систем в корпоративных сегментах мультисервисной сети. Г. А. Кучук, А. А. Болюбаш, Я. Ю. Стасева Системи обробки інформації 2010 / № 6
Оценка безопасности мультисервисной сети. Г. А. Кучук, А. А. Коваленко, А. А. Можаев Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Метод построения оптимальных временных шкал для аппроксимации значения максимального размера очереди. Г. А. Кучук, А. А. Можаев, А. А. Коваленко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Обзор подходов к выбору временных шкал при проведении анализа очередей. Г. А. Кучук, О. О. Можаєв, А. А. Коваленко Системи обробки інформації 2009 / № 1
Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу. Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень. М. І. Науменко, Г. А. Кучук, Я. Ю. Стасєва Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Асимптотический анализ очередей высокоскоростных телекоммуникационных сетей. Г. А. Кучук, А. А. Можаев, А. А. Коваленко Системи обробки інформації 2008 / № 7
Конвергенція різнорідного трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах. Г. А. Кучук, Ю. В. Паржин, І. І. Сидоренко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Перераспределение сетевого ресурса критического участка мультисервисной сети. Г. А. Кучук, О. В. Воробьев, А. М. Бичков Системи обробки інформації 2008 / № 1
Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами. Ю. В. Стасєв, Г. А. Кучук, О. О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі. Ю. В. Стасєв, Г. А. Кучук, О. О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування. Ю. В. Стасєв, В. М. Краснокутський, Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж. Ю. В. Стасев, В. К. Медведєв, Г. А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультисервісних мережах. Г. А. Кучук, О. О. Можаєв, І. В. Ільїна Системи обробки інформації 2007 / № 8
Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж. Г. А. Кучук, О. О. Можаєв Системи обробки інформації 2007 / № 3
Метод создания управляющей подсети сети передачи данных. Г. А. Кучук, А. А. Болюбаш Системи обробки інформації 2007 / № 2
Розрахунок навантаження мультисервісної мережі. Г. А. Кучук, Я. В. Стасєва, О. О. Болюбаш Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування. Ю. В. Стасєв, В. К. Медведєв, Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Частотно-часові дослідження трафіка телекомунікаційних мереж систем швидкого реагування. В. М. Тупкало, Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Моделювання трафіка мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі. Г. А. Кучук, І. Г. Кіріллов, А. А. Пашнєв Системи обробки інформації 2006 / № 9
Синтез функціональної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі. Г. А. Кучук, Я. Ю. Стасева, С. В. Адаменко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Поширення математичного апарату сигнатурної алгебри для захисту комп’ютерних мереж. В. М. Тупкало, О. Л. Харитонов, Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 5
Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка. Ю. В. Стасєв, О. Л. Харітонов, Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 4
Структура управляющей подсети сети передачи данных. Г. А. Кучук, А. А. Болюбаш Системи обробки інформації 2006 / № 3
Модель процесу буферізації пакетів в апаратних засобах мультиплексування. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 2
Методика оцінки якості функціонування системи передачі і доведення даних до користувачів. Г. А. Кучук, А. А. Пашнєв Системи обробки інформації 2006 / № 1
Метод дослідження фрактального мережного трафіка. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2005 / № 5
Середні часи і дисперсійні оцінки чекання у чергах транспортної інформаційної мережі зв’язку. Г. А. Кучук, Н. Ю. Любченко, О. О. Можаєв Системи обробки інформації 2004 / № 12
Моделирование структуры компактной корпоративной вычислительной сети. Г. А. Кучук, Н. А. Королева, Ю. А. Акимова, Д. П. Пашков Системи обробки інформації 2004 / № 8
Распределение вычислительного ресурса однородной вычислительной сети по квантам заданного интервала времени. А. А. Пашнев, Г. А. Кучук, И. А. Лебедева Системи обробки інформації 2004 / № 7
Побудова черги при самоподібному трафіку. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 6
Оценка адекватности сплайновой интерполяции трафика широкополосной цифровой сети интегрального обслуживания. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 5
Оцінка втрат у системах з обмеженим очікуванням. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 4
Фрактальный гауссовский шум в трафиковых трассах. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 3
Алгоритм быстрого поиска рационального распределения задач по узлам информационно-телекоммуникационной сети. А. Н. Явтушенко, Г. А. Кучук, А. А. Пашнев Системи обробки інформації 2004 / № 2
Моделирование трафика изолированного пульсирующего источника. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2004 / № 1
Оценка параметров, влияющих на изменение величины средней задержки пакета данных в информационно-телекомуникационной сети. М. И. Гиневский, Г. А. Кучук, А. А. Пашнев Системи обробки інформації 2003 / № 5
Зменшення часу збіжності при використанні широкомовного трафіку маршрутної інформації. Г. А. Кучук, О. О. Болюбаш Системи обробки інформації 2003 / № 4
Аналитическая оценка средней задержки информационного пакета. Г. А. Кучук, А. А. Пашнев, Д. Н. Калашник Системи обробки інформації 2003 / № 2
Обнаружение малозаметных объектов на фоне морской поверхности фрактальным методом. Ю. Г. Данник, Р. Э. Пащенко, Г. А. Кучук, М. В. Маляров Системи обробки інформації 2002 / № 6
Оптимізація розподілу фрагментів даних інформаційних систем. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2002 / № 2
Моделювання обробки запитів у інформаційних системах. Г. А. Кучук, М. І. Гіневський, Ю. О. Акімова Системи обробки інформації 2002 / № 1
Целочисленное преобразование Хаара при обработке изображений. А. В. Королёв, К. А. Бохан, Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 6
Управление маршрутизацией и потоками данных в корпоративных информационных системах. Г. А. Кучук, Ю. А. Акимова, С. Ю. Гайдаров Системи обробки інформації 2001 / № 5
Інформатизація вищого навчального закладу на сучасному етапі. В. І. Ткаченко, М. І. Гіневський, Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 4
Метод синтезу логічної структури мережевої бази даних. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 2
Формалізація предметної області багатовимірних баз даних. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2001 / № 1
Адаптивне управління корпоративною обчислювальною мережею. Г. А. Кучук, І. Д. Овсянніков, А. В. Муравйов, С. В. Савченко Системи обробки інформації 2000 / № 3
Формирование таблиц маршрутизации межрегиональной распределенной вычислительной сети. Г. А. Кучук, М. И. Гиневский, И. Д. Овсянников, А. А. Пашнев Системи обробки інформації 2000 / № 2
Моделювання розподіленої системи збору інформації. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 1999 / № 2
Оптимізація інформаційних потоків в неоднорідних корпоративних обчислювальних мережах. Г. А. Кучук Системи обробки інформації 1999 / № 1
Представление грамматики языка программирования в системе параллельной трансляции. Г. А. Кучук, С. В. Савченко Інформаційні системи 1998 / № 3
Синтез логической структуры распределенной базы данных. Г. А. Кучук Інформаційні системи 1998 / № 1
Распределение таблиц реляционной базы данных. Г. А. Кучук, Ю. А. Акимова Інформаційні системи 1995 / № 1