1. Наука
  2. Автори
  3. Новічонок С. М.

Новічонок С. М.

Scopus: 57200151780
Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Визначення очікуваного впливу противника на системи електропостачання аеродромів у ході ведення бойових дій та рекомендації щодо їх відновлення. С.М. Новічонок, О.А. Усачова, О.Б. Куренко, А.О. Романюк, І.В. Терентьєва Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2018 / № 4
Розробка комплексної методики обґрунтування доцільного комплексу заходів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Збройних Сил України при переводі їх на експлуатацію за технічним станом. С.М. Новічонок, О.Б. Куренко, О.А. Усачова, С.І. Борових Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 1
Методика створення та використання бази даних для розрахунків витрат на бойову підготовку. С.М. Новічонок, О.А. Усачова, О.М. Гурін, В.В. Кав'юк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Проблеми технічного обслуговування і ремонту засобів рухомості озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України за технічним станом. І.В. Рогозін, О.Б. Куренко, С.М. Новічонок Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 3
Погляди щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України. О.Б. Котов, О.М. Гурін, С.М. Новічонок Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Розробка перспективних навчально-тренувальних пультів керування для підготовки фахівців з матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил. О.Б. Куренко, Г.І. Лагутін, С.М. Новічонок Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2011 / № 1
Можливості застосування альтернативних джерел електричної енергії у Збройних Силах України. В.О. Абрашин, С.М. Новічонок Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Еволюція засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації з часів Великої Вітчизняної війни до наших днів. С.І. Борових, С.М. Новічонок, О.А. Дробот, І.В. Терентьєва Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2010 / № 1
Експертне оцінювання стану матеріально-технічних засобів в умовах недостатнього фінансування. В.О. Абрашин, С.М. Новічонок, М.Б. Старостенко, О.Б. Куренко Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 3
Перспективна схема побудови засобу рухомості аеродромного пересувного електроагрегату. С.І. Борових, С.М. Новічонок, І.В. Рогозін, І.В. Терентьєва Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2009 / № 2
Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу. С.М. Новічонок, О.А. Дробот, О.М. Усачов Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 3
Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика. С.М. Новічонок, О.А. Дробот, Г.І. Лагутін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 3
Емкостная составляющая выходного сигнала индуктосина. С.М. Новічонок, О.Б. Никитюк Системи обробки інформації 2004 / № 4
Оптимизация геометрических параметров обмоток индуктосина. С.М. Новичонок, О.Б. Никитюк Системи обробки інформації 2001 / № 2
Методика определения емкостной составляющей выходного сигнала индуктосина. С.М. Новічонок, О.Б. Никитюк Системи обробки інформації 2000 / № 1